====== Selamat Hari Raya Idul Fitri - Taqobbalallahu minna wa minkum ======


The Shop

LoadingUpdating...
Aqidah & Akhlak

 

Akhlak Bertamu ke Baitullah

Penyusun : Syaikh Sa’id bin ‘Ali bin Wahf al-Qahthani
Penerbit: Pustaka Ibnu Umar
Akhlak Bertamu ke BaitullahDetail Produk
Ukuran : 13 x 18
Ketebalan : 208 hal

Informasi Tambahan

Masjid lebih dari sekedar menggodok masyarakat kaum muslimin menjadi insan-insan yang shalih dan bertakwa. Masjid juga laksana rumah sakit yang bersifat ruuhiyyah, di mana mereka yang sakit dengan berbagai dosa yang membebani, akan mendapatkan obat penyejuk jiwa. Bagaimana tidak? Karena masjid adalah rumah-rumah Allah di muka bumi ini. Barangsiapa memasukinya, maka ia akan mendapatkan ketenangan yang tidak dapat kita gambarkan dengan kata-kata. Jiwa-jiwa yang gersang dan durhaka, bathin-bathin yang sesak dengan penyesalan yang menghimpit, akan segera mendapat udara segar menyejukkan dari sisi Tuan Rumah yang bernama masjid ini, yakni Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Maka tentu saja, agar mendapat semua hidangan yang Dia sajikan, maka Allah ‘Azza wa Jalla, Pemilik Rumah ini, memiliki berbagai aturan yang harus ditaati oleh setiap pengunjung dan pasien yang masuk ke dalamnya. Aturan-aturan itulah yang merupkan adab-adab atau etika yang diajarkan-Nya melalui Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam kepada kita. Dengan memperhatikan aturan-aturan tersebut, semoga kita kembali dari masjid dengan dada yang lapang, jiwa yang lega, bathin yang bercahaya, semangat yang menyala-nyala, dan kerinduan yang memuncak untuk segera kembali, kembali, dan kembali lagi ke rumah-Nya yang tercinta.


 
Berat : 300 gram

Harga: Rp.28.500

Ibumu, Ibumu, Ibumu...

Penyusun : Sulaiman bin Shaqir ash-Shaqir, Dr. Sulaiman bin Muhammad ash-Shagir
Penerbit: Pustaka Ibnu Umar

Ibumu, Ibumu, Ibumu...Detail Produk
Ukuran : 13 x 18
Ketebalan : 152 hal

Informasi Tambahan

Seseorang datang kepada Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam memohon izin untuk pergi berperang. Maka beliau bersabda: “Apakah kedua orang tuamu masih hidup?” Orang itu menjawab, “Ya.” Maka Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Maka berjihadlah engkau dengan (berbakti) kepada keduanya.” (HR. Muslim)

Begitu pentingnya, sehingga berbuat baik kepada kedua orang tua, harus didahulukan daripada berjihad. Berbuat baik kepada orang tua pun harus lebih didahulukan kepada istri dan anak-anak. Melihat betapa besarnya hak orang tua, maka jangan sekali-kali Anda menyakiti dan mendurhakainya. Jika Anda pernah menyakiti mereka berdua, maka segeralah minta maaf dan berbuat baik keada keduanya.

Kemudian bertaubatlah kepada Allah ‘Azza wa Jalla. Dan seandainya kedua orang tua sudah meninggal, Anda harus memohon ampun kepada Allah ‘Azza wa Jalla dan mendo’akannya, disertai dengan taubat yang benar. Buku ini sangat baik untuk dijadikan sumber inspirasi dalam berbakti kepada orang tua, menjadi silaturrahim dengan keduanya dan mempergauli mereka dengan adab-adab yang mulia.

Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam, kepada keluarga beliau, para Sahabatnya, para Tabi’in dan Tabiut Tabi’in serta mereka yang senantiasa berada di jalan Ahlus Sunnah wal Jama’ah hingga hari Akhir. Aamiin.

 
Berat : 150 gram

Harga: Rp.24.000

Siapa Termasuk Keluarga Nabi SAW?

Penyusun : Syaikh Shalih bin ‘Abdillah ad-Darwisy
Penerbit: Pustaka Ibnu Umar
Siapa Termasuk Keluarga Nabi SAW?Detail Produk
Ukuran : 13 x 18
Ketebalan : 112 hal

Informasi Tambahan

Keluarga Nabi shallallaahu ‘alaihi wa salami telah dimuliakan oleh Allah ‘Azza wa Jalla dalam al-Qur-an, bahkan Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam sendiri pun telah menyatakan di beberapa hadits mengenai keutamaan dan kemuliaan keluarga beliau ini. Bahkan seluruh kaum muslimin mendo’akan keluarga Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam ini dalam shalat-shalat mereka, belum lagi hak-hak mereka yang luhur yang ada dipundak-pundak kaum muslimin, yaitu: Hak untuk dicintai, hak untuk mendapatkan pembelaan, hak untuk mendapatkan pembebasan dari segala kedustaan yang dituduhkan kepada mereka, dan hak-hak khusus lainnya.
Maka sudah sewajarnyalah kaum muslimin menghormati dan menjunjung tinggi kemuliaan mereka.

Melalui buku ini, kami Pustaka Ibnu ‘Umar merasa terpanggil untuk menjelaskan kepada umat Islam ummnya, mengenai: Siapakah yang benar-benar termasuk keluarga Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam itu, apa kriteria mereka, apa saja keutamaan mereka, hak-hak mereka, dan kekhususan mereka, dan juga beberapa penjelasan penting lainnya yang berkenaan dengannya.
Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad shallallaahu ‘alaihi wa sallam, teladan semua insan dalam mendekatkan diri kepada-Nya, dan kepada keluarga beliau serta para Sahabatnya semuanya.

 
Berat : 150 gram

Harga: Rp.19.000

Kumpulan Khutbah Jum'at & Kultum

Penghimpun : Abu Abdul Karim Abdul Aziz
Penerbit: Pustaka Ibnu Umar
Kumpulan Khutbah Jum\Detail Produk
Ukuran : 13 x 18
Ketebalan : 12 judul @ 16 hal

Informasi Tambahan

Alhamdulillah, buku Kumpulan Khutbah Jum'at dan Kultum yang kami hipun dari tulisan para ulama baik melalui kitab maupun internet, yang kapasitas keilmuan mereka terhadap ilmu-ilmu syar'i tidak diragukan lagi, semoga menjadi warisan berharga bagi kaum muslimin.
Kami hadirkan dalam format khutbah atau juga kultum, agar kaum muslimin mudah menyampaikannya baik sebagai khotib, ustadz ataupun untuk kepala keluarga yang ingin menasehati keluarganya, dengan uraian yang praktis, tidak bertele-tele, mudah difahami, yang tentu saja kami merujuk kepada para ulama yang berlandaskan al-Qur-an dan as-Sunnah yang difahami shahabat yang mulia, semoga Allah Ta'ala meridhoi mereka semuanya.
Kami berterima kasih kepada para ustadz yang telah banyak menulis di Kumpulan Situs Sunnah, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita semua hidayah baik berbentuk ilmu dan hidayah taufik, yakni diberikannya kita kekuatan untuk mengamalkannya, dan diterima amalnya, aamin. 
Berat : 250 gram

Harga: Rp.36.000

Rahasia Kematian, Alam Akhirat & Kiamat

Penulis: Imam al-Qurthubi
Penerbit: Akbar Media
Rahasia Kematian, Alam Akhirat & KiamatDetail Produk
Hard cover

Kematian adalah sesuatu yang sangat ditakuti oleh kebanyakan makhluk hidup, padahal konsekuensi dari kehidupan adalah kematian. Allah Ta'ala telah berfirman, "Tiap-Tiap yang Berjiwa Akan Merasakan Mati."

Akan tetapi, kematian dan kehidupan setelahnya di akhirat masih merupakan rahasia bagi umat manusia. Termasuk soal datangnya maut dan bagaimana kematian itu menjemput kita. Kita hanya tahu dari Nabi Muhammad saw. bahwa kematian itu sebagai kiamat kecil yang pasti terjadi.

Alam kehidupan di akhirat juga banyak menimbulkan pertanyaan di benak kita. Bagaimana manusia yang jasadnya sudah dimakan ulat dalam tanah kubur itu bisa hidup kembali? Apakah kehidupan di alam akhirat itu hanya kehidupan roh, ataukah jasad kita itu juga ikut kembali hidup? Bagaimana pula seluruh proses yang dialami manusia di alam kekal itu?

Buku klasik yang ditulis ulama besar Imam al-Qurthubi ini juga menyediakan banyak pengetahuan seputar masalah kiamat dan seluk-beluknya, berdasarkan hadits-hadits Rasulullah saw. Mulai dari tanda-tandanya sampat pada kemunculan peristiwa-peristiwa yang menakjubkan.

Buku ini memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seputar kematian, alam akhirat dan kiamat. Imam al-Qurthubi mengulas ketiga masalah berat itu dengan sandaran ayat-ayat Al-Qur'an, hadits-hadits Nabi saw., dan pendapat para sahabat Nabi serta ulama salafussaleh yang hidup setelah mereka.

 
Berat : 1.5 kg

Harga: Rp.125.000

Surga Neraka & Calon Penghuninya

Penulis: Syaikh ‘Ali Hasan bin ‘Ali al-Halabi al-Atsari
Penerbit: Pustaka Imam Asy-Syafi'i

Surga Neraka & Calon PenghuninyaDetail Produk
Sinopsis:

Pada hari Kiamat nanti akan di­datangkan orang yang hidupnya paling sengsara di dunia dari salah seorang penghuni Surga.

Kemudian, dia dicelupkan ke dalam Surga sekali celupan lalu di­tanya:
Wahai, anak Adam, apakah kamu pernah hidup sengsara walau hanya sebentar? Apakah kamu per­nah mengalami kesulitan walaupun hanya sedikit? Orang itu menjawab: Tidak, demi Allah, wahai, Rabbku. (HR. Muslim).

Karena begitu indah dan nikmat­nya Surga, orang itu pun lupa ter­hadap semua penderitaan yang per­nah dideritanya di dunia.

PEDIHNYA NERAKA

Pada hari Kiamat nanti akan di­datangkan orang yang paling banyak bergelimang kenikmatan dunia dari salah seorang penghuni Neraka.

Lalu dia dicelupkan ke dalam Neraka sekali celupan kemudian di­tanya:
Wahai, anak Adam, apakah kamu pernah hidup bahagia walau hanya sebentar? Apakah kamu per­nah merasakan kenikmatan hidup walau hanya sedikit? Orang itu men­jawab: Tidak, demi Allah, wahai, Rabbku. (HR. Muslim).

Karena begitu dahsyat dan pe­dihnya Neraka, orang itu pun lupa terhadap semua, kenikmatan yang pernah dinikmatinya di dunia. Buku “Surga Neraka dan Calon Penghuninya”

 
Berat : 200 gram

Harga: Rp.25.000

Ensiklopedi Larangan (3 Jilid)

Penulis : Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali
Penerbit: Pustaka Imam Asy Syafi'i

Ensiklopedi Larangan (3 Jilid)Detail Produk
Terdiri dari: 3 Jilid
Ukuran: 21 X 29,5cm
Hard Cover

Berat
5100 gr / Set
1700 gr / Jilid 1
1750 gr / Jilid 2
1650 gr / Jilid 3

Hampir setengah ajaran Islam berupa larangan yang harus dijauhi oleh ummatnya. Ini berarti, orang yang menjauhi seluruh larangan telah mengamalkan hampir setengah hukum Islam, dan sebaliknya yang melanggar seluruh larangan berarti telah melanggar hampir setengah ajarannya.


Buku Ensiklopedi Larangan karya Syaikh Salim bin ‘Ied al-Hilali ini berisi larangan-larangan dalam Islam yang termuat dalam al-Qur-an dan hadits-hadits Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam. Buku ini, dengan tema larangan-larangan dalam Islam yang cukup lengkap dan detil, terhitung langka.

Dan, Syaikh Salim sudah mengisi kelangkaan tersebut. Inilah salah satu letak keunggulan buku ini daripada yang lainnya, disamping tema-tema larangan yang diangkat disusun secara sistematis, disertai dengan penjelasan tentang pelajaran-pelajaran penting yang dapat diambil dari larangan-larangan tersebut juga kaidah-kaidah yang dikandungnya.

Buku ini penting dimiliki sebagai salah satu rujukan bermutu keluarga Muslim dan masyarakat Muslim pada umumnya karena isinya diperlukan kaum Muslim dewasa ini, tidak hanya untuk bekal dakwah, tetapi juga bekal untuk membangun pribadi Muslim yang baik, karena telah mengamalkan setengah ajaran Islam dalam bentuk menghindari larangan-larangan dalam Islam.

 
Berat : 5100 gram

Harga: Rp.420.000

40 Karakteristik Mereka Yang Dicintai Allah

Penulis: Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi
Penerbit: PUSTAKA DARUL HAQ

40 Karakteristik Mereka Yang Dicintai AllahDetail Produk
Cinta Allah kepada hamba adalah suatu karunia yang tidak bisa diukur nilainya kecuali oleh orang yang mengetahui Allah (ma’rifatullah) secara baik. Dan cinta Allah kepada hamba merupakan salah satu sifat dari sifat-sifatNya yang wajib ditetapkan dan diimani. Sebaliknya, cinta hamba kepada Rabbnya adalah suatu kenikmatan bagi hamba itu sendiri. Tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang yang telah mengecap nikmatnya Iman. Dan hukumnya fardhu ain bagi semua makhluk, karena ia merupakan manifestasi dari tauhid itu sendiri. Oleh karena itu, seorang Mukmin yang mencintai Allah tidak boleh mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah, siapa pun dia dan apapun ia. Buku Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi ini memaparkan kepada Anda tentang 40 karakteristik kekasih Allah. Semua pembahasan ini merupakan hasil jerih payah penulis dalam mengumpulkan ayat al-Qur`an dan hadits Nabawi yang berkaitan dengan kecintaan Allah terhadap hambaNya, sebab-sebab untuk mendapatkannya, dan pengaruh positifnya dalam kehidupan sehari-hari yang semuanya dikemas dalam bahasa yang mudah dan menakjubkan. Di antara keistimewaan buku ini adalah pencantuman referensi pada catatan kaki dan derajat hadits yang dikutip, sehingga pembaca terhindar dari pengamalan hadits dha’if dan maudhu’. Dan pada akhir pembahasan, beliau memberikan tips bagaimana meraih surga dengan mudah, ialah sebuah tempat yang di dalamnya terdapat kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan terbetik dalam hati. Mari berlomba meraih cinta Allah!


 
Berat : 1.2 kg

Harga: Rp.110.000

Pesona Surga

Penulis : 'Abdul Halim bin Muhammad Nashshar as-Salafi
Penerbit : Pustaka Imam Asy-syafi'i

Pesona SurgaDetail Produk
Ukuran : 17 x 24 cm
Isi: xviii+540 halaman

Sinopsis :

Pesona Surga ... Siapakah yang tidak mau memasukinya?

Penjelasan lengkap perihal segala kenikmatan Surga yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya ...

Saya katakan—hanya Allah Ta’ala pemberi taufik—bahwa membaca buku ini diumpamakan seperti sedang mengunjungi Daarus Salaam (Surga) dalam keadaan terjaga, tidak melalui mimpi. Adakah yang lebih dicintai oleh seorang Mukmin daripada dibukakannya pintu Daarus Salaam untuknya, kemudian dikatakan kepadanya: “Silakan, wahai kekasih Allah, hiasilah matamu, jiwamu, dan seluruh inderamu dengan beragam kenikmatan tetap berupa sungai-sungai Surga, istananya, bidadarinya, permadaninya, tempat tidurnya, makanannya, minumannya, naungannya; serta lihatlah keridhaan dan ucapan salam Allah kepada penghuninya!”

Itulah perumpamaan membaca buku karya ‘Abdul Halim as-Salafi ini.

Satu hal yang mesti diketahui oleh pembaca sebelum membacanya adalah bahwa apa yang akan ia saksikan dalam kunjungan ini merupakan sesuatu yang benar dan yakin adanya, tanpa diragukan lagi. Karena rujukan buku ini merupakan kumpulan ayat-ayat al-Qur-an; juga hadits-hadits yang shahih sanadnya dan populer periwayatannya, serta relevan dengan al-Qur-an.

Demikianlah, kami tidak dapat mengapresiasi lebih selain memberi selamat kepada setiap pembaca buku ini atas kunjungannya ke Daarus Salaam (Surga), seraya berpesan: “Berhati-hatilah, jangan sampai musuhmu (syaitan) mengeluarkan kamu dari Surga, sebagaimana yang dialami oleh nenek moyangmu (Adam dan Hawa). Semoga keduanya dan dirimu diberikan keselamatan oleh Allah Ta’ala.”

 
Berat : 950 gram

Harga: Rp.120.000

Meneladani Shalat-Shalat Sunnah Rasulullah

Penulis: Muhammad Bin Umar Bin Salim Bazmul
Penerbit: Pustaka Imam Asy Syafi'i

Meneladani Shalat-Shalat Sunnah RasulullahDetail Produk
Isi: 263 hlm
Soft Cover
Ukuran: 15.5 x 23.5 cm

“Amal seorang hamba yang pertama kali dihisab di hari kiamat kelak adalah shalatnya. Apabila shalatnya baik, maka baik pula seluruh amal perbuatannya, dan apabila shalatnya buruk, maka buruk pula seluruh amal perbuatannya. ” (HR. Ath Thabrani dalam Al Ausath).

Alangkah besar peranan shalat sehingga dapat menentukan baik dan buruknya amal perbuatan seorang hamba di hadapan Allah SWT. Yang demikian itu dikarenakan shalat merupakan media pengabdian seorang hamba yang paling utama kepada Rabbnya.

Shalat wajib yang dilaksanakan oleh seorang Muslim dengan sempurna sebanyak lima kali dalam sehari, tentulah menjadi andalan utama amalan perbuatannya. Meskipun demikian, shalat sunnah (tathawwu’) tidak kalah pentingnya karena shalat tersebut menjadi pengganti dan pelengkap dari kekurangan yang ada pada shalat fardhunya di hari perhitungan amal nanti. Hal itu sebagaimana disebutkan oleh hadits-hadits shahih yang terdapat dalam kitab-kitab sunan.

Yakinkah masing-masing kita telah melaksanakan shalat fardhu dengan sempurna ? Sehingga kita tidak lagi membutuhkan shalat sunnah ? Apabila kita ragu, sebaiknya berbekal diri dengan melaksanakan shalat-shalat sunnah.

Untuk memudahkan anda dalam melaksanakan shalat sunnah, maka kami menerbitkan sebuah buku yang berjudul “Meneladani Shalat-Shalat Sunnah Rasulullah SAW”. Buku yang ada di hadapan Anda ini adalah terjemahan dari kitab Bughyatul Mutathawwi’ Fii Shalati Tathawwu’, karya Muhammad Bin Umar Bin Salim Bazmul.

Buku Meneladani Shalat-Shalat Sunnah Rasulullah SAW ini mengutarakan secara lengkap dan luas tentang shalat-shalat sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang merupakan tambahan terhadap shalat fardhu (wajib). Pada risalah ini dapat juga diketahui rincian shalat-shalat sunnah Rasulullah SAW dalam sehari semalam, keutamaan, kedudukan, jenis, bacaan-bacaan, tata cara pelaksanaan dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Pada akhir buku ini disebutkan pula sejumlah shalat-shalat sunnah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW (bid’ah) agar kita dapat menghindarinya. Karena, syarat diterimanya amal ibadah seseorang itu selain ikhlas karena Allah SWT, juga harus berittiba’ (mencontoh) Rasulullah SAW dalam tata cara pelaksanaannya.

Semoga buku ini memberikan manfaat bagi seluruh umat Islam dan bisa dijadikan sebagai buku panduan dalam melaksanakan shalat-shalat sunnah secara benar. 
Berat : 450 gram

Harga: Rp.40.000

Al I'tisham

Buku Induk Pembahasan Bid'ah & Sunnah
Judul Asal ('Arab): Al-I'tisham

Penulis: Imam Asy-Syathibi rahimahullah (Wafat: 790H)
Tahqiq: Muhammad Rasyid Ridha
Penerbit: Pustaka Azzam
Al I\Detail Produk
Isi: 895 Halaman

Sebuah kitab besar karya al-Imam asy-Syathibi yang merupakan sebuah kitab yang membahaskan persoalan bid’ah dan asas-asas perpecahan umat dalam beragama dengan begitu lengkap dan jelas. Ia menjelaskan bermula dari maksud dan definisi bid’ah dengan begitu lengkap dan terperinci. Kemudian menjelaskan mengapa tercelanya bid’ah dan kesan-kesan buruk akibat bid’ah. Kemudiannya beliau membahaskan sekitar persoalan salah faham sebahagian besar umat Islam terhadap bid’ah idhafiyah, hakikiyah, bid’ah hasanah, masalih mursalah, dan beberapa-beberapa persoalan lain yang sering menjadi pertikaian.
Sehingga akhirnya beliau membahaskan perpecahan dan firqah-firqah sesat yang terbentuk kesan daripada perbuatan bid’ah yang berleluasa.


 
Berat : 1.4 kg

Harga: Rp.142.000

Ambillah Aqidahmu

Penulis: Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu
Penerbit: Pustaka Ibnu Umar
Ambillah AqidahmuDetail Produk
Umat ini tidak akan maju dan mendapat kemenangan, kecuali dengan cara yang telah memajukan generasi mereka terdahulu, yakni Shahabat, Tabi'in dan Tabi'ut Tabi'in.
Generasi inilah yang merupakan geherasi yang meraih kemulyaan dengan 'aqidah yang lurus dan mereka teguh memegangnya. Namun sayang sekali, sebagian kaum muslimin saat ini yang 'aqidahnya masih banyak yang harus dikoreksi, maka diharapkan dengan uraian singkat dari masalah-masalah tauhid, yang dikemas dalam bentuk yang mudah dipahami seperti metoda tanya jawab yang digunakan dalam buku ini, maka kaum muslimin akan lebih tertarik dan terbantu dalam membenahi dan memahami 'aqidah yang lurus.

Semoga Allah Ta'ala memudahkannya, dan sesungguhnya Allah Yang Maha Suci lagi Maha Kuasa untuk melakukannya.

 
Berat : 50 gram

Harga: Rp.8.000

Manajemen Qalbu - Melumpuhkan Setan

Penulis: Ibnu Qayyim Al-Jauziyah
Penerbit: Darul Falah
Manajemen Qalbu - Melumpuhkan SetanDetail Produk
Buku ini adalah sebuah karya yang lebih manis dan memikat daripada sesuatu yang paling disukai manusia. Ia -menurut para ulama- termasuk karya terbaik Ibnu Qayyim, buah penanya yang istimewa dan hasil dari sumber hatinya yang jernih, suci dan cerdas. Bahkan ia termasuk di antara karya-karya terbaik dan paling utama yang pernah dilahirkan manusia.

Buku ini membedah gelombang fitnah syetan yang ingin merobohkan tiang-tiang penyangga perbaikan, kebajikan serta kesentosaan hidup. Syetan itu tak henti-hentinya melancarkan makar dan tipu daya, menyerang segenap hati dengan senjata dan kelompoknya, menelan segenap hati di belalainya, lalu menghembuskan di dalamnya tipu daya dan racunnya, keburukan dan kejahatannya sesuai dengan selera permusuhan, kedengkian dan kebenciannya kepada anak Adam.

Wahai yang mengharapkan kebahagiaan dunia akhirat, dan yang mencintai keselamatan di hari pembalasan! Ketahuilah, tidak ada jalan bagimu kecuali engkau harus bersegera menuju mata air yang ada di hadapanmu, Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya. Dan kitab ini adalah yang paling dekat menyampaikan kepada maksudmu, yang membinarkan cahaya hidayah untukmu, yang menguakkan untukmu tempat masuknya syetan, lalu meletakkan di tanganmu tali-tali jeratnya, juga memberimu pisau tajam yang dengannya engkau memutuskan tali-tali itu dari hatimu, sehingga engkau lolos dari belenggunya, dan kembali bebas merdeka di tengah lautan fitrah. Amin. ?

 
Berat : 750 gram

Harga: Rp.62.500

ROH

Penulis: Ibnul Qayyim Al Jauziyyah
Penerbit: Pustaka Al Kautsar
ROH Detail Produk
Cover : Hard Cover
Isi : 440 hlm
Ukuran : 16.5 x 24.5

Hampir bisa dipastikan, setiap orang apakah dia orang awam maupun cendekiawan, golongan materialis maupun spiritualis, dibuat penasaran oleh masalah roh. Karena alam roh merupakan hakikat yang ada tapi tidak ada, atau tidak ada tapi ada. Jadi semacam alam maya, antara ada dan tiada.

Yang pasti menurut Islam, roh itu ada dan memiliki hakikat, karakter dan sifat, bisa merasakan kesedihan dan kegembiraan, bisa bergerak ke sana ke mari, naik turun dan berbagai macam aktifitas.

Tapi apa yang Anda tahu tentang roh itu ? Apa beda roh dengan jiwa ? Apa beda roh dengan kehidupan ? Dan, mungkin masih ada setumpuk pertanyaan yang tidak terjawab tentang semua ini.

Anda tak perlu penasaran. Karena buku ini sarat dengan penjelasan, yang menggambarkan kedalaman pengetahuan pengarang yang sudah dikenal dengan kelurusan akidahnya, dan disertai kejelasan keterangan tentang berbagai masalah terkait.Di sana dijelaskan pula macam-macam jiwa, alam barzakh, alam mimpi, pertemuan dan dialog antara orang hidup dengan orang yang sudah meninggal, sampai-sampai ada pemberitahuan yang disampaikan orang yang sudah membujur sekian lama di dalam kuburnya, dan ternyata kejadiannya sama persis. Ini sebuah kenyataan dan bukan ilusi. Jika Anda haus ilmu, Anda bisa meneguk dari gelas yang sudah dihidangkan pengarang ini.

 
Berat : 1250 gram

Harga: Rp.63.000

Meraih Faedah Ilmu

Kumpulan Faedah dan Nasehat tentang Masalah Akidah, Syariat, Al-Qur'an, Tafsir, Hadits, Fikih Islam dan lain-lain

Penulis: Ibnul Qayyim Al-Jauziyah
Penerbit: Darus Sunnah
Meraih Faedah IlmuDetail Produk
Ukuran : 16 × 24,5 cm
Tebal : xxx + 452 hlm

Kitab Al-Fawaa'id , karya Imam Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah rahimahullah ini adalah kitab yang luar biasa, dari namanya saja kita dapat menangkap banyak manfaat yang terkandung di dalamnya, sebab kitab ini mengumpulkan berbagai faedah yang berlimpah dan beragam permasalahan ilmiah yang tiada duanya.

Judul asli kitab yang ditulis oleh Ibnul Qayyim ini “Fawaid Al-Fawaid” mencerminkan kandungan isi dan faedah yang berlimpah dari berbagai permasalahan ilmiah yang tiada duanya. Kitab ini membahas tentang makna hakikat, hikmat syari’at, pentingnya Al-Qur’an serta pentingnya fikih Islam disertai penjelasan yang begitu detail.

Karena tingginya kedudukan penulis dalam beragam disiplin ilmu, maka kitab ini ibarat penunjuk arah yang lengkap yang mana padanya terdapat berbagai ilmu pengetahuan yang begitu banyak. Dikarenakan penulis dan karyanya tersebut berada pada kedudukan seperti ini dari sisi manfaat dan faedahnya.

Selain itu, kelebihan buku ini juga adalah ditahqiq oleh Syaikh Ali bin Hasan bin Ali Al-Halabi Al-Atsari dengan mengadakan sedikit perubahan sitematika pembahasan yang disesuaikan dengan bab-bab ilmu. Pembahasannya diawali dengan bab Akidah, Tafsir, Hadits dan seterusnya. Hal ini tentu akan memberikan manfaat dan sekaligus memudahkan bagi pembaca untuk bisa menimba faedah darinya.

 
Berat : 800 gram

Harga: Rp.85.000

Taman Orang-Orang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu

Penulis: Ibnu Qayyim Al Jauziyyah
Penerbit: Darul Falah
Taman Orang-Orang Jatuh Cinta dan Memendam RinduDetail Produk
Isi: 468 halaman

Ibnu Qayyim Al Jauziyyah hidup pada abad kedelapan hijriah. Terkenal sebagai ulama shalih dari guru yang shalih pula, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ia seorang ahli hukum Islam dan psikolog yang pakar mengenai cinta. Dalam bukunya ini, kita diajak menyelami problematikan cinta dan rindu serta seluk beluknya. Dengan kajian yang utuh dan jauh dari syubhat, beliau mampu menampilkan hakikat fitrah cinta dua anak manusia yang berlainan jenis. Di antaranya ia berkata,”Cinta merupakan cermin bagi seseorang yang sedang jatuh cinta untuk mengetahui watak dan kelemahlembutan dirinya dalam citra kekasihnya. Karena sebenarnya, ia tidak jatuh cinta kecuali terhadap dirinya sendiri.”

Buku ini layak dikonsumsi semua jenjang usia. Sangat membantu dalam urusan agama yang dapat mendatangkan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Di antara dua puluh sembilan bab bahasan, dibicarakan tentang istilah-istilah cinta dan tanda-tandanya, pembagian-pembagian cinta serta motif-motifnya, hukum-hukum, dan kaitan-kaitannya, cinta yang benar dan cinta yang merusak. Yang kesemuanya di dukung dengan butir-butir tafsir ayat, hadits-hadits Nabai, masalah-masalah fiqih, atsar orang-orang salaf, syair dan gejala-gejala alam, sehingga diharapkan bisa memberikan kepuasan bagi pembaca dan pesona bagi yang melihatnya.

 
Berat : 600 gram

Harga: Rp.48.000

Cerdas Ala Rasulullah SAW

Penulis: Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah
Penerbit: Pustaka Azzam

Cerdas Ala Rasulullah SAWDetail Produk
 
Berat : 900 gram

Harga: Rp.135.000

AD-DAA' WA AD-DAWAA' Macam-macam Penyakit Hati

Penulis : Ibnu Qayyim al-Jauziyyah
Pentahqiq : Syaikh ’Ali Hasan bin ’Ali al-Halabi al-Atsari
Penerbit: Pustaka Imam Asy-Syafi'i
AD-DAA\Detail Produk
Ad-daa Wad Dawaa
Macam-macam Penyakit Hati Yang Membahayakan dan Resep Pengobatannya


Ukuran : 17 cm x 24 cm
Tebal : xix + 555 hal
ISBN : 978-602-8062-24-4

Buku Ad-Daa’ wa ad-Dawaa’ adalah sebuah karya besar dan fenomenal di bidang akhlak, tarbiyah, dan tazkiyatunnufus. Penulisnya, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, adalah seorang ulama tersohor dan penulis buku berbobot yang hidup pada abad ke-8 H. Buku ini berbicara panjang lebar serta sempurna di berbagai masalah tarbiyah dan tazkiyatun-nufus, mulai dari pentingnya do’a bagi seorang hamba serta hubungan do’a dengan takdir.
Berbicara tentang macam-macam maksiat dan bahayanya bagi pelakunya, juga dosa-dosa dan pengaruh negatifnya secara langsung di dunia.
Berbicara pula tentang hukuman Allah terhadap hamba-Nya baik itu hukuman syar’i maupun qadari, qalbi maupun badani, duniawi maupun ukhrawi. Berbicara mengenai syirik dan macam-macamnya dalam ibadah, perbuatan, perkataan, kehendak, dan niat, serta syiriknya agama Nasrani, juga syirik dalam wasilah dan syafaat.

Berbicara seputar dosa-dosa besar, seperti kezhaliman, pembunuhan, dan zina beserta dampak-dampak negatifnya. Berbicara seputar pintu-pintu pembuka maksiat, diantaranya bisikan hati, pandangan mata, dan langkah kaki. Berbicara mengenai liwath (homoseks) dan menyetubuhi binatang; serta tentang cinta, tingkatan-tingkatannya, soal mabuk asmara dan masalah yang lain.

Anda akan dibuat terpesona oleh uraian-uraian penulis yang sangat dalam dan kuat, halaman demi halaman. Anda pun akan terpuaskan dari dahaga ilmu yang bermanfaat. Maka janganlah Anda lewatkan untuk segera memiliki buku ini dan menelaahnya.

 
Berat : 900 gram

Harga: Rp.120.000

ZADUL MA'AD Bekal Perjalanan Akhirat (7 jilid)

Penulis: Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (Wafat: 751H)
Penerbit: Griya Ilmu

ZADUL MA\Detail Produk
Judul Asal: Zaadul Ma'aad
Penerjemah: Amiruddin Djalil, Lc.

Halaman Buku: 502 hlm
Ukuran Buku:15,5 x 24,5
Jenis: Hard Cover
Terdiri dari: 7 Jilid


Sinopsis:
Sesungguhnya, sebesar-besar nikmat Allah kepada hamba-Nya adalah diutusnya Nabi yang mulia ini membawa al huda dan dien yang haq, agar Dia menangkan di atas seluruh agama yang ada. Allah sempurnakan baginya dien ini, dan dengan beliau, Dia menyempurnakan nikmat-Nya serta meridlai Islam sebagai dien (ajaran} bagi umatnya. Allah jadikan mereka khalifah di muka bumi, meneguhkan bagi mereka dien yang telah diridhai-Nya untuk mereka, menukar (keadaan} mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Semua itu karena berkah ketauhidan dan ketaatan mereka kepada Allah serta berpegang teguh dengan sunnah Nabi-Nya yang merupakan sebaik-baik petunjuk.
Oleh karena persoalannya adalah ittiba’ Nabi Sholallahu Alaihi Wassalam dan berjalan di atas manhajnya, para ‘ulama umat inipun memberikan perhatian lebih kepadanya, Merekapun menyusun untuk generasi sesudah mereka hal-hal yang sudah mereka ketahui atau yang mereka petik (istinbath) dari petunjuk beliau Sholallahu Alaihi Wassalam , dalam peribadatan, muamalat dan adat kebiasaan.
Adapun tulisan paling masyhur dalam bidang ini ialah kitab Zaadul Ma’ad fi Hadyi Khairil ‘Ibaad yang dihimpun oleh Syaikhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah -rahimahullah- , Sebuah Kitab yang membahas Perjalanan Hidup Rosululloh Sholallahu Alaihi Wassalam namun dalam siroh ini diambil pula hukum-hukum fiqihnya.
Al-lmam Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah -rahimahullah- , tentunya nama ini tidaklah asing ditelinga kaum muslimin yang cinta kepada ilmu. Beliau adalah yang alim dalam semua bidang keilmuan, dan karya tulisnya banyak sekali diantaranya kitab Zaadul Ma’ad yang berisikan petunjuk dan bimbingan Rosululloh Sholallahu Alaihi Wassalam serta sejarah kehidupan Beliau Sholallahu Alaihi Wassalam diawal-awal dakwah Islam, hijrah sampai Allah meninggikan Islam dan Nabi-Nya. Beliau kupas setiap permasalahannya dengan ilmiyyah. Sungguh beliau telah menghimpun dan sangat dalam membahas sesuatu yang belum tentu mudah bagi orang selain beliau. Kitab tersebut sudah dicetak berulang kali, tersebar dan diambil Manfaatnya.
Inilah terjemah serial kitab Zadul ma’ad tersebut dalam edisi lengkap. Buku ini cukup bagus dan sangatlah tepat untuk dijadikan sebagai bekal di dalam menyongsong kehidupan akhirat sebagaimana judul Zadul Ma’ad (bekal untuk menuju hari kembali). Dan sebaik-baik bekal kembali adalah taqwa.

 
Berat : 7 kg

Harga: Rp.650.000

TAMASYA KE SURGA

Pembahasan Terlengkap Seputar Surga

Penulis : Ibnu Qayyim al-Jauziyah
Penerbit : Darul Falah
TAMASYA KE SURGADetail Produk
Judul asli : Hadil Arwaah Ila Biladir Afrah
Penerjemah : Fadhli Bahri, Lc
Halaman : 570 hlm/besar-hrd-cv

Sinopsis:
Buku Hadil Arwaah ila Biladil Afraah (Tamasya ke Surga) ini, adalah hamparan kasih sayang Allah Azza wa Jalla yang tak bertepi. Dengan keluasan rahmat-Nya itu, seorang hamba yang memiliki iman sekecil atom atau dosa berkarat dimasukkan surga dan diberikan kekayaan sepuluh kali lipat raja-raja di dunia dengan syafa'at Ar-Rahman . Sebaliknya, sekalipun seseorang memiliki amal shalih sebanyak tujuh puluh nabi, tidak akan cukup baginya memasuki surga Ar-Rahman , jika hanya mengandalkan amalnya dan mencampakkan rahmat Allah. Sungguh kenikmatan-kenikmatan surga yang tidak sedikit pun terlintas dalam benak manusia dan tiada-tara bandingnya, tidak dapat dicicipi sekalipun dengan amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam .

Bagaimana bisa dibayangkan, rumah penghuni surga yang dibangun Allah dengan Tangan-Nya sendiri berbentuk istana. Yang materi batu batanya emas dan perak, yang atapnya Arasy Ar-Rahman , yang pepohonannya dari emas dan perak sebening kaca; yang buah-buahannya lebih lembut dari keju dan lebih manis dari madu; yang sungai-sungainya mengalirkan susu, madu dan arak yang tidak memabukkan; yang kebagusan wajah penghuninya seperti rembulan dengan umur tiga puluh tiga tahun; yang kendaraannya kuda dan unta bersayap yang terbang mengantarkan kemana pun mereka suka; yang istri-istri mereka bidadari yang disucikan dan cantik jelita; dan segala kenikmatan yang tidak terbayangkan. Apalagi bila Allah menyingkap tirai-Nya, dan terlihatlah Wajah-Nya Yang Mahaagung sebagai nikmat nomor satu yang mengatasi segala nikmat di surga.

Itulah sekelumit gambaran dari enam puluh sembilan bab pembahasan surga terlengkap karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Rahimahullah . Buku ini memuat banyak sekali hadits-hadits yang marfu' kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam , atsar-atsar mauquf para sahabat, misteri-misteri yang ada dalam ayat-ayat Al-Qur'an, kata-kata mutiara, penjelasan terhadap berbagai masalah dan penggugah terhadap prinsip-prinsip Asma' dan Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala . Jika pembaca membacanya, maka imannya meningkat dan surga terlihat dengan sejelas-jelasnya olehnya. Seakan-akan ia menyaksikan surga dengan mata kepalanya. Buku ini mengantarkan orang-orang yang bernyali kuat kepada taman-taman indah di surga dan menuntun orang yang bersemangat tinggi kepada kehidupan asri di mahligai-mahligai megah di surga. Insya Allah, Andalah orangnya. Amin. ?

 
Berat : 800 gram

Harga: Rp.64.000

Meniru Sabarnya Nabi

Penulis: Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali
Penerbit: Darul Ilmi
Meniru Sabarnya NabiDetail Produk
Sabar adalah menahan diri dalam melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu untuk mencari ridha Allah SWT.

Sungguh sangat membahagiakan, jika sabar itu hadir dalam diri kita, namun betapa mengerikan jika sabar itu pergi dari diri kita. Bayangkan, suatu sosok yang besar nan kokoh, akan tampak berwibawa dan anggun ketika mengenakan mahkota kesabaran. sentuhannya terasa lembut dan tutur katanya terasa halus.

Berbeda sekali ketika mahkota kesabaran sudah tidak bertengger lagi di dalam hatinya. Kelembutan dan kehalusannya akan berubah menjadi sosok yang mengerikan. Itulah perbedaan antara sosok yang dikemas dengan kesabaran dan sosok lainnya.

Sulitkah untuk bersabar? Sama sekali tidak. Buku yang ditulis Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali akan memandu kaum muslimin untuk meraih sikap yang mulia disisi Allah SWT, yaitu Sabar.

Maukah Anda meraih pahala tanpa batas? Lau, bagaimana cara meraihnya? Temukan jawabannya pada buku ini!

 
Berat : 150 gram

Harga: Rp.29.000

Buka Puasa Bersama Rasulullah SAW

Hati-hati Jangan Sampai Puasa Anda Menjadi Sia-sia!

Penulis: Muhammad Ridho Al-Thurisinai
Penerbit: Akbar Media

Buka Puasa Bersama Rasulullah SAWDetail Produk
Allah Ta'ala telah menjelaskan bahwa puasa itu membentuk ketakwaan karena ibadah ini mampu menghancurkan syahwat dan mengendalikan hawa nafsu. Pengendalian diri adalah salah satu ciri utama bagi jiwa yang sehat yang sedang berpuasa. Dan manakala pengendalian diri seseorang terganggu, maka akan timbul berbagai reaksi kelainan baik dalam alam pikiran, perasaan, dan perilakunya. Sehingga tidak mendidik, yakni banyaknya orang yang berbuat maksiat pada pagi, siang dan malam hari, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan tanpa rasa malu sedikitpun dan dilakukan dengan penuh kebanggaan.

Bisa jadi mereka berbuat seperti itu karena telah hilangnya kelezatan iman sehingga tidak bisa lagi merasakan manisnya puasa, sampai mengira bahwa bermaksiat lebih baik dan lebih nikmat dari pada berpuasa, karena ia menganggap kelezatan sejati itu ada pada maksiat yang mereka lakukan setiap saat.

Padahal bukankah Alquran telah menegaskan: "Berpuasa itu sangat baik bagimu seandainya kamu mengetahuinya." (QS. al-Baqarah: 184), dan juga sabda Nabi saw: "Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah pada hari kiamat dari wangi kasturi, dan bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan yang ia berbahagia dengan keduanya, yakni ketika ia berbuka berbahagia dengan buka puasanya dan ketika berjumpa dengan Rabbnya ia berbahagia dengan puasanya." (Bukhari Muslim)

Berawal dari fenomena inilah buku yang berjudul "Buka Puasa Bersama Nabi; Hati-hati jangan sampai puasa anda menjadi sia-sia!" lahir di tengah anda, semoga diharapkan dapat membuka mata mata kita semua bahwa berpuasa dan berbuka bersama Nabi nikmatnya itu melebihi nikmatnya berbuat maksiat dengan segala ragam jenisnya.

Selamat berpuasa dan berbuka bersama Nabi saw dan semoga puasa Anda diterima di sisi Allah swt...Amiin

 
Berat : 150 gram

Harga: Rp.23.000

35 Amal Pelebur Dosa

Penulis: Fatin binti Abdul Aziz
Penulis: Darul Haq
35 Amal Pelebur DosaDetail Produk
Orang baik bukanlah yang tidak pernah berbuat dosa, karena tidak ada orang yang ma'shum (terjaga) dari kesalahan, kecuali para Nabi dan Rasul.

Akan tetapi orang baik adalah orang yang apabila berbuat salah, dia lekas bertaubat dan beristighfar kepada Allah SWT atas segala kesalahannya.
Tetapi bagaimana cara kita bertaubat dan apa saja yang menyebabkan dosa kita diampuni oleh Allah SWT.

Jawabannya bisa Anda temukan dalam buku ini, yang meskipun kecil bentuknya, namun padat isinya, dipaparkan dengan bahasa yang sederhana namun mengena.

 
Berat : 100 gram

Harga: Rp.13.000

Beginilah Kepribadian Seorang MUSLIM!

Penulis: Syaikh Ali Hasan al-Halabi
Penerbit: Darul Ilmi
Beginilah Kepribadian Seorang MUSLIM!Detail Produk
Seorang pribadi muslim yang sejati, selalu menjadikan Al-Qur'an & As-Sunnah sebagai pedoman hidupnya, di manapun ia berada hatinya selalu tertaut dengan masjid sebagai tempat ibadahnya...

Buku ini berisi 40 hadits shahih (atau hasan( dari sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Saya (penulis) mengumpulkannya sebagai peringatan untuk diri pribadi dan untuk saudara-saudara seiman.

Buku ini mengandung tarbiyah jiwa, pensucian hati, dan pembersihan akhlaq. Penaku ini tidak lain untuk menuliskan perkataan-perkataan sederhana guna menjelaskan hal-hal yang kurang dipahami dan menerangkan makna yang dimaksud, dengan tetap memperhatikan hubungan antara hadits-hadits tersebut dengan bab-babnya sambil memberikan komentar singkat tentang hadits-hadits tersebut.

Bukan rahasia bagi manusi, bahwa agama Islam yang mulia telah memberikan perhatian yang begitu besar di dalam banyak nash-nashnya, baik nash Al-Qur'an maupun As-Sunnah untuk membangun kepribadian seorang muslim, serta mengarahkannya dengan arahan yang sangat mendasar yang lahir dari intisari ajaran-ajaran Islam, juga dari pokok hukum-hukum dan syariat-syariatnya.

Kami mengajak, agar pribadi kita selalu diselimuti indahnya Tuntunan Ilahi. Agar dunia yang pekat dan perih ini terasa sejuk nan harum disetiap letih dan lelahnya langkah kaki.

Semoga Allah menutup nafas kita, saat pribadi indah mempesona itu masih melekat di jiwa. Amin...

 
Berat : 150 gram

Harga: Rp.25.000

CANDA NABI dan Orang-Orang Shalih

Penulis: As-Sayyid bin Ahmad Hamudah
Penerbit: Pustaka Imam Asy-Syafi'i
CANDA NABI  dan Orang-Orang ShalihDetail Produk
Hidup terasa hambar dan datar tanpa humor dan canda. Sebagai pelengkap interkasi sosial, kehadiran canda seperti garam dalam masakan; harus dibubuhkan secara proporsional. Sejatinya canda mampu menjadi instrumen pengokoh persahabatan, penghibur kedukan, dan hal-hal positif lainnya. Lebih dari itu, canda seorang Muslim harus bernilai ibadah di sisi Allah. Karenanya, canda harus sesuai dengan syari'at Islam, serta harus dilakukan dalam kadar kuantitas, kualitas dan penyajian tertentu sehingga menjadi penyedap kehidupan.

Buku ini hadir untuk menyempurnakan sekaligus mengafdhalkan canda-canda kita. Pemaparannya yang lugas akan menyadarkan kita bahwa canda di dalam Islam tidak selalu identik dengan tawa dan jenaka, apalagi berbumbu dusta, tetapi tersemat kearifan, kebenaran, dan kebijaksanaan. Bahasan demi bahasannya akan membimbing kita kepada konsep canda yang bernilai ibadah di sisi-Nya. Isinya pun dilengkapi dengan penjelasan konsep canda di dalam islam, jenis-jenis canda, kaidah-kaidah dalam bercanda, serta potret canda Nabi SAW, Sahabat, dan imam-imam Ahlus Sunnah wal Jama'ah dahulu hingga sekarang. Tertuang pula fatwa-fatwa terkait sebagian canda yang umum dilakukan dan pemaparan hadits-hadits dha'if seputar canda yang dinisbatkan kepada baginda Rasulullah SAW.

Dengan membaca buku ini, kita akan memahami canda secara komprehensif. Sehingga kita dapat memilah mana canda yang proporsional, mana canda yang harus ditinggalkan, dan mana canda yang pantas diucapkan. Dengan pemahaman itu pula, insya Allah ucapan dan perbuatan kita semakin terjaga.

 
Berat : 200 gram

Harga: Rp.25.000

Dimanakah Allah?

Penulis: Abu Ubaidah As-Sidawi
Penerbit: Media Tarbiyah
Dimanakah Allah?Detail Produk
Apabila Anda bertanya kepada beberapa orang:
"Dimana Allah?"
niscaya Anda akan mendapati banyak versi jawaban.

Ada yang mengatakan:
"Allah itu ada di mana-mana".
"Allah ada di hati".
"Allah lebih dekat daripada urat leher
tunggangan hamba-Nya".
"Allah ada tanpa tempat, tidak dikiri,
ataupun di kanan, tidak di atas,
atau di bawah, tidak di sini atau di
sana".
Atau, bahkan ada yang menjawab,
"Allah bersatu dengan hamba-Nya".

Benarkah bahea Allah Yang Mahasuci dan Rasul-Nya yang mulia tidak atau terlupa untuk menjelaskan perkara ini? Benarkah syari'at ini membiarkan ummat dalam kebingungan tanpa jawaban pasti?

Temukan jawabannya dalam buku ini!

 
Berat : 100 gram

Harga: Rp.15.000

Riyadhus Shalihin

Penulis : Imam An-Nawawi
Penerbit : Kartasura: Insan Kamil
Riyadhus ShalihinDetail Produk
Cetakan : I/Agustus 2011
Fisik : 808 halaman, 19,5 x 26,5 cm

Kitab Riyadhus Shilihin karya Imam an-Nawawi-Rahimahullah Ta'ala-tentunya sudah tidak asing lagi di kalangan kaum muslimin, khususnya Ahlus Sunnah lintas madzhab yang empat karena memang begitu istimewa kandungan hadist-hadits di dalamnya bak mutiara yang tersusun indah. Di antara keistimewaan naskah ini adalah ta'liq (komentar) dua ulama ahli sunnah yang menjadi panutan abad ini yaitu syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dan Syaikh Muhammad bin Shalih al- Utsaimin rahimahumallahu Ta'ala.

Oleh karena itu, bertambahlah keindahan, kebagusan, keshalihan, dan cakupan kitab ini. Atas karunia Allah, kitab ini mencakup adab, akhlaq, dan ikhlas yang kesemuanya tidak boleh lepas dari maklumat seorang muslimin ataupun muslimah.

Suatu kehormatan bagi kami untuk menunjukkkan hadits-hadits yang mulia ini kepada asalnya secara ringkas. Terlebih khusus jarang sekali kami rujukkan suatu hadits bila telah termaktub dalam shahihain; Imam al-Bukhari dan Muslim- semoga Allah merahmati keduanya. Ini semua sebagai pengakuan atas validitas kedua kitab tersebut sehingga pembahasannya tidak panjang lebar dan bertele-tele, apalagi hadits-haditsnya adalah shahih.


 
Berat : 1300 gram

Harga: Rp.120.000

Wahyu Yang Menggerakkan

Penulis: Dr. Chablullah Wibisono
Penerbit: Al-Wasat
Wahyu Yang MenggerakkanDetail Produk
Al-qur'an sebagai kalamullah merupakan kitab terakhir yang diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, isi dan keasliannya tidak perlu diragukan lagi. Kandungannya banyak berbicara tentang persoalan ibadah dan muamalat. Salah satunya adalah perintah Islam kepada manusia untuk bekerja agar memperoleh rejeki serta ridha Allah.

Dengan mempelajari dan mengamalkannya, keimanan manusia kepada Kitabullah ini mampu mengerakkan motivasi manusia terutama dalam bekerja untuk mencari sumber penghidupan.
Melalui buku ini, terbukti bahwa pendekatan dimensi spritual, yakni Iman Kepada Kitab, memiliki relevansi yang sangat signifikan terhadap prestasi kerja karyawan.

 
Berat : 250 gram

Harga: Rp.38.000

Berobat Dengan PUASA

Penulis: Tim Darul Hadhoroh
Penerbit: Mumtaza

Berobat Dengan PUASADetail Produk
Menyibak Mukjizat Medis dalam Ibadah Puasa.
Buku ini sungguh luar biasa. Bukti kedahsyatan terapi puasa dipaparkan secara gamblang di dalamnya. Puasa bisa menjadi obat bagi berbagai penyakit psikis, penyakit sosial dan penyakit fisik.
Puasa juga bisa meningkatkan kecerdasan dan kekebalan tubuh, membersihkan toksin dan meregenerasi sel-sel tubuh. Berobatlah dengan puasa, wahai umat Islam!

 
Berat : 150 gram

Harga: Rp.18.000

Ringkasan Kehidupan Nabi Muhammad SAW

Penulis: Imam An-Nawawi
Ta'liq dan Takhrij: Khalid Bin Abdurrahman Bin Hamd Asy-Syayi'
Penerbit: Pustaka Ibnu Umar
Ringkasan Kehidupan Nabi Muhammad SAWDetail Produk
Rasulullah SAW adalah Khataman Nabiyyin (penutup para nabi) dan sebaik-baiknya makhluk. Umatnya adalah umat terbaik, Sahabatnya adalah sebaik-baiknya generasi, umatnya dilindungi dari bersepakat dalam kesesatan, syariatnya abadi dan menghapuskan semua syariat, kitabnya bermukjizat lagi terpelihara dari penyelewengan dan perubahan.
Ia adalah hujjah atas manusia setelah wafatnya, sedang mukjizat-mukjizat seluruh Nabi telah berakhir.

Beliau adalah penghulu anak Adam, orang pertama-tama dibangkitkan dari bumi, orang pertama yang memberi syafaat dan diterima syafaatnya, orang pertama-tama mengetuk pintu surga, dan Nabi yang paling banyak pengikutnya.

 
Berat : 150 gram

Harga: Rp.26.000

Dosa – Dosa Yang Dianggap BIASA

Penulis: Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid
Penerbit: Darul Haq
Dosa – Dosa Yang Dianggap BIASADetail Produk
Riba, berjabat tangan antara pria-wanita, ramalan bintang dan berbagai bentuk maksiat lain, kini oleh mayoritas masyarakat Muslim sudah dipandang sebagai hal biasa.
Sebelum terlambat sama sekali, umat Islam wajib memahami nilai-nilai ajaran agamanya, lalu merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
Buku ini ditulis oleh ulama terkenal, Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid yang diperlukan bagi siapa saja yang peduli menegakkan tradisi Islam ditengah kehidupan masyarakat modern.

 
Berat : 150 gram

Harga: Rp.18.000

Sifat Tidur Nabi SAW

Penulis: Abu Abdillah Syahrul Fatwa Al-Atsani
Penerbit: Media Tarbiyah
Sifat Tidur Nabi SAWDetail Produk
Teladani tidur Sang Rasul agar tidur Anda menjadi lebih bernilai

Berusahalah agar tidur kita berbuah pahala dengan meniatkan niat yang shalih dan mencontoh nabi SAW.
Buku ini membahas tentang sifat tidur Nabi SAW, disertai adab-adab, doa & dzikir sebelum tidur dan pembahasan penting lainnya.


 
Berat : 60 gram

Harga: Rp.12.000

Meraih Pahala BESAR Dengan Amalan Ringan

Penulis: Muhammad Khair Yusuf
Penerbit: Darul Haq

Meraih Pahala BESAR Dengan Amalan RinganDetail Produk
Semua manusia menginginkan keuntungan berlipat ganda dalam segala aktivitasnya.
Buku ini memuat tips jitu agar dengan sedikit amalan akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat


 
Berat : 100 gram

Harga: Rp.14.000

Mempersiapkan KEMATIAN

Penulis: Ibnu Abdillah bin Abdul Aziz
Penerbit: Pustaka Daarun Nida

Mempersiapkan KEMATIANDetail Produk
Buku ini berisi Ruqyah, Ta’ziah, Tuntunan Do’a & Shalat Jenazah serta Kubur.
Ditulis oleh Ibnu Abdillah bin Abdul Aziz
 
Berat : 50 gram

Harga: Rp.7.000

50 Larangan bagi Wanita yang Sering Dilanggar

MUSLIMAH WAJIB BACA

"50 LARANGAN bagi WANITA Yang Sering Dilanggar"

Penulis: Hasan Zakariya Fulaifil
Penerbit: Zam Zam
50 Larangan bagi Wanita yang Sering DilanggarDetail Produk
Syariat Islam tidak lepas dari perintah dan larangan, baik dalam masalah akidah, ibadah, muamalah, maupun akhlak.

Allah Ta'ala berfirman, "Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah dan bertawakalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya."
(Al-Hasyr [57] : 7).

Dalam buku ini dijelaskan 50 larangan bagi wanita yang sering kali dilanggar, entah karena faktor ketidaktahuan atau peremehan. Dengan bahasa yang sederhana, penulis mencoba menyadarkan kaum wanita agar berhati-hati terhadap larangan Allah dan Rasul-Nya atas dirinya,
Buku ini layak sebagai rambu-rambu bagi kaum wanita dalam menjalani hidupnya.


 
Berat : 150 gram

Harga: Rp.27.000

Jilbab Kok Gitu? Koreksi Jilbab Indonesia

Penulis: Andi Muhammad Arief
Penerbit: Maktabah Taawuniyah
Jilbab Kok Gitu? Koreksi Jilbab IndonesiaDetail Produk
Hijab dan jilbab yang syar'i bertujuan menutup sekaligus mencegah perhiasan dan keindahan muslimah jangan sampai dinikmati selain suaminya.
Namun sekarang, justru dijadikan obyek daya tarik anak Adam agar tertarik, mata tak berkedip, lidah berdecak dan kepala tergeleng kagum. Ternyata iblis tak kehabisan akal menggoda manusia sampai-sampai jilbabpun menjadi sarananya.

Jilbab terbelah, kerudung mencekik, warna mencolok, aksesoris bertaburan serta busana ketat sambil pinggul bergoyang di atas panggung. Busana muslimah menjadi kue bisnis rebutan para desainer, entertainer, penjahit, garmen, butik dan toko-toko busana dari kelas bergengsi hingga ecek-ecek.
Semua melunturkan makna hijab dan jilbab yang sesungguhnya.
Busana muslimah manakah yang anda pakai?
Perilaku apa yang harus dimiliki muslimah berjilbab?
Simak buku ini sampai tuntas, tas, tas !
 
Berat : 75 gram

Harga: Rp.8.000

Bimbingan Islam Untuk Pemula

Penulis: Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah
Penerbit: Pustaka Ibnu Umar

Bimbingan Islam Untuk PemulaDetail Produk
Membahas masalah-masalah penting, ringkas, padat dan mudah untuk dipahami Insya Allah, yang menyangkut berbagai hal yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah.

 
Berat : 50 gram

Harga: Rp.8.000

Riyadhus Shalihin- Penerbit Akbar

Penulis: Imam Nawawi
Takhrij Hadis: Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani
Tahqiq: Syaikh Muhammad Shaleh Al-Utsaimin
Penerbit: Akbar

Riyadhus Shalihin- Penerbit AkbarDetail Produk
Isi: 640 + 30 halaman

Dunia adalah negeri yang fana. Ia hanyalah tempat singgah dan transit sesaat, bukan tempat tinggal yang kekal abadi. Itulah sebabnya penduduk dunia yang paling pintar dan mawas diri adalah orang-orang yang tekun beribadah kepada Allah SWT sebagai bekal menuju negeri akhirat yang kekal abadi.

Jalan yang paling benar dan yang paling baik untuk menuju Allah dan kehidupan akhirat adalah mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW, seorang makhluk yang paling utama dan mulia sepanjang jaman.

Imam Nawawi merupakan salah satu figur ulama yang memberikan perhatian serius dalam berkhidmat kepada sunnah beliau yang suci dan menuntun umat Islam kepadanya.


 
Berat : 1250 gram

Harga: Rp.125.000

31 Tuntunan Hidup Berkah & Panjang Umur 'ala Nabi SAW

Penulis: Amir bin Muhammad al-Mudari
Penerbit: Pustaka Ibnu Umar
31 Tuntunan Hidup Berkah & Panjang Umur \Detail Produk
Rasulullah SAW bersabda: "Ambillah keuntungan pada lima perkara sebelum (datang) lima perkara, yakni:
1). kemudan sebelum tua (pikun)
2). kesehatan sebelum sakit
3). kayamu sebelum miskin
4). waktu luangmu sebelum sibuk
5). hidupmu sebelum mati

Buku ini menjawab cara mengoptimalkan pemanfaatan waktu yang sesuai dengan bimbingan Nabi Shalallahu "alaihi wa Sallam


 
Berat : 50 gram

Harga: Rp.6.000

Bimbingan Rohani Untuk Orang Sakit

Penulis: Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah
Penerbit: Pustaka Ibnu Umar

Bimbingan Rohani Untuk Orang SakitDetail Produk
Tuntunan untuk Pasien, Dokter, Perawat, Keluarga dan yang Menjenguk

 
Berat : 50 gram

Harga: Rp.6.000

Pages: 1 2 3 4
 


Switch to our mobile site