===== SELAMAT BERBELANJA DI RUMAH MUSLIM - SEMOGA BERKAH =====


The Shop

LoadingUpdating...

Al I'tisham

Buku Induk Pembahasan Bid'ah & Sunnah
Judul Asal ('Arab): Al-I'tisham

Penulis: Imam Asy-Syathibi rahimahullah (Wafat: 790H)
Tahqiq: Muhammad Rasyid Ridha
Penerbit: Pustaka Azzam
 
Berat : 1.4 kg
Detail Produk:
Isi: 895 Halaman

Sebuah kitab besar karya al-Imam asy-Syathibi yang merupakan sebuah kitab yang membahaskan persoalan bid’ah dan asas-asas perpecahan umat dalam beragama dengan begitu lengkap dan jelas. Ia menjelaskan bermula dari maksud dan definisi bid’ah dengan begitu lengkap dan terperinci. Kemudian menjelaskan mengapa tercelanya bid’ah dan kesan-kesan buruk akibat bid’ah. Kemudiannya beliau membahaskan sekitar persoalan salah faham sebahagian besar umat Islam terhadap bid’ah idhafiyah, hakikiyah, bid’ah hasanah, masalih mursalah, dan beberapa-beberapa persoalan lain yang sering menjadi pertikaian.
Sehingga akhirnya beliau membahaskan perpecahan dan firqah-firqah sesat yang terbentuk kesan daripada perbuatan bid’ah yang berleluasa.

Harga: Rp.159.000

<< Previous Product -    - Next Product >>