===== SELAMAT BERBELANJA DI RUMAH MUSLIM - SEMOGA BERKAH =====


The Shop

LoadingUpdating...
Fiqih & Ibadah

 

Anak Cerdas Hafal Hadis

Penulis: Tim Perisai Qur'an
Penerbit: Perisai Qur'an Qids

Kehidupan Rasulullah selalu dipenuhi hikmah dan pelajaran baik.
Hadits-hadits Rasulullah yang berisi tingkah laku, ucapan dan perbuatan beliau sangat layak untuk diteladani dan dihafalkan.
Dengan menghafal hadits-hadits Rasulullah, kita akan mendapatkan banyak manfaat, seperti mengamalkannya dan mengajarkannya kepada teman-teman dan orang-orang di sekitar kita.

Buku “Anak Cerdas Hafal Hadits” menyajikan 100 hadits Rasulullah yang berisi hikmah menuntut ilmu, tauhid, ibadah, dan akhlak berdasarkan Sunnah Beliau. Dengan bahasa dan cara menghafal yang mudah, anak-anak akan mudah mengerti dan memahami hadits-hadits Rasulullah .
Seratus hadits menuntut ilmu, tauhid, ibadah dan akhlak.

Adik-adik yang dirahmati Allah, pasti kalian bertanya, apa sih manfaat menghafal hadits?
Adik-adik yang dirahmati Allah, manfaatnya sangat banyak, diantaranya agar kita dapat mengamalkan dan menyampaikannya kepada orang-orang sekitar kita.

Oleh karena itu, mulai saat ini, kita harus semangat menghafal alqur’an, hadits Rasulullah dan hal-hal yang bermanfaat lainnya.
Semoga Allah memberikan keikhlasan dan kemudahan bagi kita semua. Amin ya Rabbal ‘Alamin.

Rasulullah bersabda: “Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.”


 
Berat : 500 gram

Harga: Rp.95.000

Menanti Masa Baligh

Penulis: Nizar Sa'ad Jabal, Lc, M.Pd
Mu'ammar Abdullah at-Tamimi, Lc

Penerbit: Perisai Qur'an Kids

Buku ini “Buku Anak Menanti Masa Baligh Mengenalkan Baligh Mahram Dalam Cerita”,
Buku ini menerangkan awal mula anak perempuan dan lelaki memasuki usia dewasa atau usia baligh.
Melalui kisah sehari-hari antara Aisyah, Ahmad dan sepupu mereka, Hamzah.

Buku ini menyajikan kisah 3 bersaudara, Faizah, Aisyah, dan Ahmad. Aisyah dan Ahmad menjadi tokoh utama cerita dalam buku ini. Buku ini mengenalkan kepada anak-anak kita :
-Apa itu baligh?
-Apa ciri-ciri baligh bagi perempuan?
-Apa kewajiban anak yang sudah baligh?
-Siapa itu mahram dan yang bukan mahram?
-Lalu apa yang harus dilakukan?

Semoga buku ini dapat menjadi panduan bagi anak-anak kita yang akan memasuki usia baligh.
Semua itu disajikan berdasarkan dalil-dalil Alquran dan sunnah Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam.

Semoga Allah menjadikan bagi penulis, penerbit, pengedar dan pembaca buku ini mendapatkan keridhaan dan surga-Nya. Aamiin.

Selamat membaca, Selamat belajar.
 
Berat : 500 gram

Harga: Rp.85.000

Serial Salman dan Hamzah

Paket 10 Buku

Serial kisah antara Salman dan Hamzah yang mengajarkan lewat cerita tentang adab-adab dan akhlak terpuji sehari-hari.

Perisai Quran menerbitkan serial “Salman dan Hamzah” untuk anak-anak yang duduk di PAUD dan TK. Serial ini mengenalkan adab-adab keseharian sesuai dengan Sunnah Rasulullah ?, mulai dari cara makan, bermain, bertetangga, berpergian, dan ketika berada di Masjid.

Bersama tokoh Salman dan Hamzah, buku ini disajikan dengan pendekatan cerita dan kalimat-kalimat sederhana yang mudah dipahami. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa mencontoh adab dan perilaku terpuji Rasulullah ? melalui buku ini.


Di depan pintu rumah, Salman teringat lagi nasihat pak Ustadz, nasihat itu tentang adab masuk rumah. Salman ingin mempraktikkan adab-adab masuk rumah yang sudah dihafalnya.

 
Berat : 900 gram

Harga: Rp.175.000

Yuk Mewarnai Sambil Belajar

Penulis: Tim Perisai Qur'an
Paket Lengkap 10 Buku
Ukuran Buku: 20,5 cm x 20,5 cm
Full Colour


Anak-anak akan diajak mewarnai tema-tema yang telah kami tentukan, dengan harapan memori otak mereka akan dapat mencerna dan memahami tujuan utamanya. Samnil mewarnai, mereka belajr wudhu’, shalat, shalat berjamaah, zakat, puasa, membantu orang tua, silaturahmi, berbuat baik, adab tidur, dan adab makan.

Semoga buku mewarnai ini dapat mengajak anak-anak kita mewarnai sambil membangun prilaku dan akhlak mulia.
 
Berat : 500 gram

Harga: Rp.110.000

Paket Buku "Zikir Yuk!"

Penulis: Tim Perisai Qur’an
Penerbit: Perisai Qur’an Kids

Mengenalkan kepada adik-adik yang duduk di PAUD dan TK zikir-zikir sederhana yang mudah diucapkan dan di hafal yang sesuai dengan sunnah Rasulullah ?, serta membimbing mereka kapan zikir-zikir di ucapkan.

Paket Lengkap 10 Buku:
Sudahkah Baca Alhamdulillah?,
Sudahkah Baca Hawqalah?,
Sudahkah Baca Allahu Akbar?,
Sudahkah Baca Al-Qur'an?,
Sudahkah Baca Auudzubillah?,
Sudahkah Baca Basmallah?,
Sudahkah Mengucapkan Salam?,
Sudahkah Baca Shalawat?,
Sudahkah Baca Subhanallah?,
Sudahkah Baca Tahlil?


UKuran: 20,5 x 20,5 cm
Isi perbuku: 16 halaman
Full Colour
 
Berat : 500 gram

Harga: Rp.160.000

Anak Cerdas Hafal Hadis

Penulis: Tim Perisai Qur’an
Penerbit: Perisai Qur’an KidsSeratus hadits menuntut ilmu, tauhid, ibadah dan akhlak.

Rasulullah bersabda: “Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.”


Kehidupan Rasulullah sealu dipenuhi hikmah dan pelajaran baik. hadits-hadits Rasulullah yang berisi tingkah laku, ucapan dan perbuatan beliau sangat layak untuk diteladani dan dihafalkan. Dengan menghafal hadits-hadits Rasulullah, kita akan mendapatkan banyak manfaat, seperti mengamalkannya dan mengajarkannya kepada teman-teman dan orang-orang di sekitar kita.
Buku “Anak Cerdas Hafal Hadits” menyajikan 100 hadits Rasulullah yang berisi hikmah menuntut ilmu, tauhid, ibadah, adan akhlak berdasarkan Sunnah Beliau. Dengan Bahasa dan cara menghafal yang mudah, anak-anak akan mudah mengerti dan memahami hadis-hadis Rasulullah.


Ukuran: 24 x 20 cm
Isi perbuku: 120 halaman
Full Colour
Hard Cover

 
Berat : 500 gram

Harga: Rp.95.000

Neraka Shaqor Menanti Koruptor

Penulis: Zainal Abidin bin Syamsyudin
Penerbit: Pustaka Imam Bonjol


Banyak pecinta dunia gelap mata, akhirnya menghalalkan segala cara untuk meraup kenikmatan dunia, tak peduli menabrak norma agama, serakah dan dzalim menjadi watak utama, sehingga keberkahan dan kehalalan harta tidak pernah ada. Bahkan harta mendatangkan malapetaka dan menghalangi pelakunya masuk surga.

Sebenarnya harta tak dibenci selagi dunia berada di tangan dan akhirat mengakar kuat di hati. Bahkan harta bisa menjadi sarana masuk surga asalkan dicari dengan cara halal, ditunaikan hak-haknya, tidak bersikap sombong, rakus dan pelit, dan digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Dunia kerja adalah ladang ibadah untuk memanen berbagai nikmat dan pahala. Namun kadangkala, tempat kerja justru menjadi lembah bencana tempat berkubangnya berbagai maksiat dan dosa. Saat kita bekerja di tempat kerja yang lingkungannya banyak melakukan kemungkaran, maka bagi pekerja yang istiqamah hal itu menjadikan beban yang sangat berat, bahkan serasa hidup dalam kubur yang penuh siksa.

Ada banyak kemungkaran yang sering terjadi di dunia kerja, dari tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, manipulasi, pungli, suap menyuap, mark up dan segala bentuknya. Dan hal itu adalah kenyataan yang sering kita jumpai.

Lalu bagaimanakah kiat melepaskan diri dari berbagai jerat maksiat dan subhat yang terjadi di tempat kerja? Apa saja bahaya dan ancaman Allah bagi para pimpinan dan karyawan yang mengkhianati amanah? Dan bagaimanakah cara bertobat yang benar? Temukan jawabannya dalam buku kecil yang insya Allah memberi faidah yang besar ini.

Dan semoga kita dapat istiqamah dalam meniti jalan rezeki yang lempang dan lapang, menuju ladang maisyah yang halal dan penuh berkah.
 
Berat : 250 gram

Harga: Rp.32.000

Syarah Umdatul Ahkam

Penulis : Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di
Penerbit : Darus Sunnah Jakarta


Kitab Syarah Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di merupakan syarah dari matan kitab Umdatul Ahkam karya Al-Hafidz Al-Faqih Abdul Ghani Al-Maqdisi Al-Hambali (w. 600 H) yang berisi kumpulan hadits-hadits berkenaan dengan masalah hukum yang telah disepakati keshahihannya oleh Imam Al- Bukhari dan Imam Muslim.

Syarah dan ta’liq dalam kitab ini merupakan penjelasan Syaikh As-Sa’di yang disampaikan dalam kajiannya di masjid Jami’ Unaizah yang dicatat oleh salah satu murid senior beliau, yaitu Syaikh Abdullah bin Muhammad Al-Auhali.

Ada beberapa alasan kami menerbitkan buku yang sangat berfaedah ini. Bahwa kitab ini ditulis dan disyarah oleh dua ulama besar, Al-Hafidz Al-Faqih Abdul Ghani Al-Maqdisi Al-Hambali yang terkenal dengan keimanannnya dan keluasan dalam hal ilmu dan sunnah. Dan Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di yang dikenal dengan akhlaknya yang sangat baik, serta pengorbanannya dalam mengajarkan ilmu dan selalu mengadakan perbaikan. Selain itu, kitab ini memiliki faedah-faedah fikih dan arahan-arahan tarbiyah. Banyak menetapkan kaidah-kaidah dan permasalahan fikih, serta penetapan akidah yang kuat dan benar. Dan kelebihan buku ini adalah penyajiannya bahasan dengan bahasa yang singkat, lugas tapi mudah dipahami dan dimengerti oleh semua kalangan.

Adapun sistematika pemabahasan hadits-hadits dalam kitab ini disajikan secara tematik fikih yang meliputi : Thaharah, Shalat, Jenazah, Zakat, Puasa, haji Jual Beli, Nikah, Thalak, Li’an, Radha (Susuan), Qishas, Hudud, Sumpah dan Nadzar, Makanan, Minuman, Pakaian, Jihad dan Al-‘Itqu (Memerdekan Budak).
 
Berat : 1500 gram

Harga: Rp.180.000

Yang Didoakan & Yang Dilaknat Malaikat

Penulis: Dr. Fadhl Ilahi Zhahir
Penerbit: Pustaka Ibnu Katsir


Betapa senang perasaan kita ketika mengetahui baahwa orang tua kita, atau salah seorang yang kita kenal sangat shaleh telah mendoakan kebaikan untuk kita secara diam-diam. Karena doa yang dipanjatkan oleh seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya sangat besar peluangnya untuk terkabul.
Lalu bagaimana pula perasaan kita, jika yang mendoakan kebaikan untuk kita secara diam-diam itu adalah malaikat?
Namun perlu kita ketahui, bahwa sebagaimana doa kebaikan yang dipanjatkan oleh para Malaikat pasti dikabulkan oleh Allah, maka demikian pula halnya dengan laknat dan doa keburukan yang mereka panjatkan. Tugas kita adalah mencari tahu apa saja perbuatan - perbuatan buruk yang membuat para Malaikat murka hingga melaknat dan mendoakan keburukan bagi para pelakunya, sehingga kita berusaha sekeras mungkin untuk menghindarinya dan tidak terjerumus ke dalamnya.
 
Berat : 450 gram

Harga: Rp.26.500

Mudahnya Membiasakan ANAK RAJIN SOLAT

92 Praktek Nyata & Teruji

Penulis: Hanna Binti 'Abdul Aziz Ash-Shunai
Penerbit: As-Salam

'Yaa Bunayya Aqimish Shalah'

Luqmanul hakim sering dijadikan 'tamsil', potret keteladanan ibu bapak dalam mendidik anaknya Meski bukan nabi, nama Luqman turut diabadikan Al-Qur'an berkat kesholihannya. Pesan-pesannya kepada anaknya, juga diabadikan dalam wahyu itu.
Antaranya adalah perihal solat. Solat dan kesholihan bagaikan kuali dengan garam.

Kecintaan anak kepada solat, tidak datang serta merta. Ibu bapak harus kreatif mencari cara-cara yang sesuai agar si anak bisa membiasakan diri untuk solat. Tidak semestinya kita menyuruh si anak dengan cara yang itu-itu saja. Teknik lain yang selama ini belum dimanfaatkan, boleh jadi cara paling mujarab untuk mengatasi kesulitan agar si anak mencintai solat.

Buku ini akan menuntun Anda, agar lebih pintar dalam mengajak anak Anda untuk solat.
 
Berat : 300 gram

Harga: Rp.38.000

Paket Buku "IBADAH"

Penulis: Nizar Sa'ad Jabal Lc. Mpd
Penerbit: Perisai Qur'an Kids

Paket lengkap 9 buku: Rp.260.000,-
Full Colour

Isi Paket:

1. Juz Amma

2. Doa-Doa Pilihan

3. Ayo Belajar Bersuci

4. Ayo Belajar Shalat

5. Ayo Shalat Berjamaah

6. Dzikir-Dzikir

7. Ayo Berpuasa

8. Ayo Kita Zakat

9. Ayo Belajar Haji
 
Berat : 2 kg

Harga: Rp.265.000

Paket Buku "RUKUN IMAN"

Penulis: Nizar Sa'ad Jabal Lc. Mpd
Penerbit: Perisai Qur'an Kids

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam adalah suri teladan yang baik untuk seluruh umatnya. Rasulullah bukan hanya menyampaikan wahyu tetapi juga mendidik para sahabatnya, baik yang dewasa maupun anak-anak.

Rasulullah menanamkan prinsip-prinsip keimanan yang dikenal dengan istilah rukun iman kepada semua sahabatnya. Rukun iman itu ibarat akar yang harus tertanam kuat di dalam bangunan Islam. Semakin kuat akar itu, akan semakin kuat pula keIslaman seseorang. Semakin besar pemahaman kita terhadap rukun iman, semakin kuat pula keIslaman kita.

Buku "Serial Rukun Iman" disajikan dengan contoh-contoh dari kisah kehidupan sehari-hari.

Paket lengkap (6 buku): Rp.150.000,-

Isi Paket:

1. Iman Kepada Allah
2. Iman Kepada Malaikat
3. Iman Kepada Kitab Allah
4. Iman Kepada Rasul
5. Iman Kepada Hari Akhir
6. Iman Kepada Takdir

Paket Buku \"RUKUN IMAN\" Detail Produk
Spec:
Ukuran buku: 24 cm x 20 cm
Full Colour
 
Berat : 1 kg

Harga: Rp.160.000

Paket Buku "AKU CINTA ISLAM"

Penulis:
Nizar Sa'ad Jabal Lc. Mpd
Nurdin Apud Sarbini Lc.
Aiman Umar Abdul Aziz

Penerbit: Perisai Qur'an Kids

Paket lengkap 4 buku: Rp.300.000

Isi Paket:

1. Aku Cinta Islam: Tauhid 1

2. Aku Cinta Islam: Tauhid2

3. Aku Cinta Islam: Akhlak Mulia

4. Aku Cinta Islam: Akhlak Tercela


Paket Buku \"AKU CINTA ISLAM\"Detail Produk
Spec:
Ukuran buku: 24cm x 20cm
Full Colour
 
Berat : 2 kg

Harga: Rp.340.000

AL-LU'LU' WAL MARJAN Mutiara Hadit Sahih Bukhari Muslim

==BEST SELLER==

Penulis: Muhammad Fuad Abdul Baqi
Penerbit: Ummul Qura'

Ukuran/isi: 17,5 X 24,5 cm/1184 halaman (hard)
AL-LU\Detail Produk
Shahih Al-Lu'lu' (Bukhari) Wal Marjan (Muslim) adalah kitab referensi himpunan hadits yang paling tinggi tingkat keshahihannya yang berisi hadits-hadits yang disepakati oleh dua orang imam terkemuka ahli hadits, yakni Al-Bukhari (194-265 H) dan Muslim (204-261 H).

Kelebihan kitab ini yang tidak ditemukan pada kitab yang lainnya adalah digabungnya hadits Shahih Al Bukhari yang teksnya paling sesuai dengan teks hadits yang ada dalam Shahih Muslim menjadi satu kitab.
Al Hafizh Ibnu Hajar, ulama ahli hadits bertaraf internasional menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan kesepakatan antara Al Bukhari dan Muslim ialah kesepakatan atas takhrij induk hadits dari segi nama sahabatnya, meskipun ada perbedaan dalam segi redaksinya.

Kitab ini adalah panduan bagi setiap Muslim dalam menapaki jalan hidupnya di dunia ini, baik sebagai manusia pada umumnya, ataupun sebagai orang yang beriman khususnya. Hadits-hadits dalam kitab ini mengajarkan kita bagaimana menghargai kehidupan dan kematian. Kehidupan dan kematian adalah lingkaran siklus keabadian yang sengaja diciptakan Allah kepada kita semua adalah untuk menguji siapakah diantara kita yang terbaik amalnya. Kehidupan takkan bermakna apa-apa bila kita menjalaninya tanpa amal ibadah yang dituntunkan Allah dan Rasulullah SAW melalui Al Quran dan Hadits yang shahih, dan kematian kita pun seolah tak bermakna apa-apa bila ia mendatangi kita sementara kita tak memiliki bekal amal ibadah kepada-Nya sedikitpun, pun terlebih akan sia-sia pula bila kita sudah banyak beramal namun tidak sesuai dengan Al Quran dan Hadits shahih.

Selain itu juga dilengkapi dengan:

-Biografi Imam Bukhari, Imam Muslim, dan tujuh perawi hadits terbanyak

-Pengantar singkat ilmu musthalah hadits

-Penjelasan singkat beberapa hadits yang perlu dijelaskan

-Indeks Hadits, dll

BONUS CD KUBISA 1.0 (Berisi data dan software sarana belajar Islam) :

-Kumpulan Hadits Shahih
-Kumpulan Do'a dan Zikir
-Video Bimbingan Haji
-Panduan Pembagian Waris, dll
 
Berat : 1.75 kg

Harga: Rp.165.000

Al-Masaa'il Set (10 Jilid)

Penulis : Abdul Hakim bin Amir Abdat
Penerbit: Darus Sunnah

Ukuran : 16 × 24,5 cm
Al-Masaa\Detail Produk
Al-Masaa`il merupakan karya fenomenal Ustadz. Abdul Hakim bin Amir Abdat. Buku ini menghimpun sejumlah koreksi atas pemahaman tentang berbagai masalah agama yang tersebar di kalangan umat Islam, khususnya di Indonesia dengan ditopang oleh dalil-dalil dari Al-Qur`an dan As-Sunnah serta diperkuat dengan berbagai pendapat imam-imam Ahlus Sunnah yang terpercaya.

Al-Masaa`il telah hadir 10 jilid dengan tampilan box eksklusif + Hardcover. Dari jilid kesatu sampai kesepuluh telah membahas 370 permasalahan agama, yang meliputi pembahasan tentang ilmu-ilmu hadits, fikih, tafsir, hadits, praktek ibadah sehari-hari, muamalah, dan berbagai permasalahan agama lainnya. Semuanya disajikan secara ilmiah dengan bahasa yang lugas, jelas, dan tegas, serta ditopang dengan dalil-dalil dari Al-Qur`an dan As-Sunnah sesuai dengan manhaj salafus shalih.

Segala puji bagi Alloh semoga buku ini bermanfaat serta dapat dijadikan reverensi dalam dunia pendidikan dan pembelajaran.
 
Berat : 11 kg

Harga: Rp.720.000

Syarah Riyadhus Shalihin Set (6 Jilid)

Penulis : Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin

Penerbit: Darus Sunnah

6 Jilid
Ukuran : 24 × 16 cm
Syarah Riyadhus Shalihin Set (6 Jilid)Detail Produk
Alhamdulillah, telah hadir di hadapan pembaca Syarah Riyadhus Shalihin karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kitab ini merupakan syarah (penjelas) dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi. Kitab hadits yang sangat masyhur di kalangan umat Islam. Berisi sejuta faedah sebagai bekal bagi seorang muslim untuk menuju kampung akhirat. Cakupan pembahasannya meliputi etika (adab) dan akhlak, baik akhlak terhadap sang Pencipta, diri sendiri, maupun terhadap orang lain. Juga tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs [Penyucian jiwa], pengobatan hati, dan amalan-amalan lain yang merupakan perilaku dan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang arif.

Banyak sekali ulama yang telah mensyarah kitab Riyadhus Shalihin, dan buku ini merupakan salah satu di antarannya. Buku ini mempunyai banyak kelebihan dari sekian banyak Syarah Riyadhus Shalihin yang sudah ada. Yakni, syarah yang cukup luas di dalam pembahasannya dan tuntas, begitu pula dilengkapi dengan takhrij hadits yang mengacu pada kitab-kitab takhrij hadits Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani yang dapat menambah kekuatan hujjah dari masing-masing hadits tersebut. Di samping itu, ulasan pembahasannya sangat lengkap serta disajikan dengan sistematika dan bahasa yang sederhana, sehingga sangat mudah untuk di pahami pembaca.
 
Berat : 7200 gram

Harga: Rp.720.000

Ensiklopedi Islam Al-Kamil

Penulis : Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri

Penerbit: Darus Sunnah


Ukuran : 24,5 × 16 cm
Tebal : 1302 hlm
Ensiklopedi Islam Al-Kamil Detail Produk
Memahami Islam secara umum, global dan singkat, bukanlah hal sulit di era sekarang, semuanya tergantung kepada keuletan dan kesungguhan masing-masing individu, serta kepandaian meraka dalam memilih referensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Fasilitas dan sarana penunjang untuk memperdalam dan mengkaji Islam sangatlah mudah dan banyak didapat. Baik melalui studi pustaka, CD penunjang, internet, maupun dengan terbitnya buku-buku keislaman, terlebih maraknya berbagai macam Ensiklopedi Islam dengan kekhasannya masing-masing yang diterbitkan oleh beberapa penerbit di tanah air ini.

Kami pun turut hadir dalam menerbitkan Ensiklopedi Islam yang kami beri nama Al-Kamil. Sebuah nama yang sangat sederhana, namun sarat dan makna. Al-Kamil menunjukan makna bahwa kandungan isi Ensiklopedi ini, menggambarkan islamologi secara utuh dan lengkap.

Ensiklopedi Islam Al-Kamil ini berisi pengetahuan dinul Islam secara tematik. Dimulai dari bab Tauhid (keimanan), Akhlak, Adab, Do`a, Ibadah (thaharah, shalat, puasa, zakat, haji, nikah dan lain-lain), Muamalah, Faraidh, Qishas, Hudud, dan lain-lain. Sehingga, siapa saja baik ia seorang da’I atau pun tidak, akan mudah baginya dalam mencari suatu permasalahan yang ingin ia ketahuinya.

Ensiklopedi yang ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri ini memiliki banyak kelebihan, di antaranya:

1. Setiap tema utama selalu disertakan dalil ayat Al-Qur’an dan Hadits, sedangkan sub tema setidaknya disertai dalil hadits.

2. Semua hadits yang dijadikan dalil pada Ensiklopedi ini adalah hadits shahih atau hadits hasan.

3. Dalil-dalil hadits pada tema utama atau sub tema didahulukan hadits-hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim atau salah satu dari keduanya. Bila tidak ada riwayat dari keduanya, maka disertakan hadits dari As-Sunan Al-Arba’ (At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa’I, Ibnu Majah), Imam Ahmad, Ad-Darimi, Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan Ath-Thabrani.

4. Takhrij hadits mengacu pada kitab-kitab Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, seperti As-Silsilah As-Shahihah, Irwa Al-Ghalil dan Shahih Al-Jami’.

5. Tema dan sub tema diberi nomor atau tanda huruf.

Semoga hadirnya Ensiklopedi ini, dapat menambah daftar referensi dan hasanah pustaka keislaman kita. Terlebih bagi para pecinta ilmu pada khususnya, dan umat Islam pada umumnya.
 
Berat : 1800 gram

Harga: Rp.195.000

Kultum Setahun Set

Penulis : Abdul Malik bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Qasim

Penerbit: Darus Sunnah
Kultum Setahun SetDetail Produk
Buku ini merangkum materi kultum selama setahun yang disajikan dalam bentuk ceramah, nasihat dan fatwa. Materi kajiannya berisi tema-tema keislaman yang meliputi akidah, ibadah, muamalah dan problematika kekinian.

Buku yang sangat tepat dan layak untuk dimiliki setiap muslim, terlebih para da’I, khatib, imam masjid, pendidik, serta aktivis dakwah lainnya sebagai panduan dan bekal dalam dakwah mereka.

Buku ini merupakan gabungan dari dua karya penulis, yaitu Durus Al-‘Am dan Arba’un Darsan Liman Adraka Ramadhan. Hal ini dimaksudkan untuk melengkapi kajian dan materi kultum setahun. Buku ini kami hadirkan dalam edisi lengkap dengan dua jilid yang mana pada Jilid Pertama ini berisi materi kultum selama tujuh bulan, yakni bulan Muharram, Shafar, Rabi’ul Awwal, Rabi’ul Akhir, Jumadil Awwal, Jumadil Akhir dan Rajab. Jilid Kedua berisi materi kultum lima bulan, yakni bulan Sya’ban, Ramadhan, Syawwal, Dzul Qa’dah dan Dzul Hijjah.

 
Berat : 3300 gram

Harga: Rp.340.000

ISIS Khilafah Islamiyah atau Khawarij

Penulis : Syaikh Ali Hasan al Halabi ?
Penerbit: Pustaka Imam Asy-Syafi'i

Akhir-akhir ini, masyarakat dunia digemparkan oleh fenomena munculnya kelompok bersenjata di ?Timur Tengah? yang menamakan diri ??ISIS? (Islamic State of Iraq and Syam) atau DA’ISY (Daulah Islamiyyah Iraq? dan Syam? ).
Pasalnya, kelompok bersenjata yang memproklamirkan diri sebagai lembaga Khilafah Islamiyyah ini dikabarkan banyak melakukan tindakan sadis, keji, intoleransi, bahkan tindakan amoral terhadap para lawan politiknya. Keruan saja, fenomena ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan para ulama serta kebingungan di kalangan orang awam.

Buku ini hadir pada saat yang tepat untuk memberikan penjelasan yang benar terhadap problematika tersebut sesuai petunjuk sunnah dan syariat.

Dalam buku ini penulisnya mengkritisi penyimpangan-penyimpangan ISIS yang melanggar kaidah agama, terutama dalam cara menegakkan Khilafah Islamiyyah.
?Menurut penulis, ISIS tidak sah mengklaim sebagai penegak Khilafah Islamiyyah karena tidak memenuhi syarat. Mereka lebih pantas disebut Khawarij karena banyaknya pelanggaran syariat yang mereka lakukan.

Siapakah Khawarij itu?

Apa saja ciri-cirinya?

Apa saja pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan?

Bagaimana cara menegakkan Khilafah Islamiyyah sesuai sunnah Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam dan kaidah yang benar??

ISIS Khilafah Islamiyah atau KhawarijDetail Produk
Spec:
Soft Cover
Ukuran 15 x 23 cm
Isi: 200 hal
 
Berat : 180 gram

Harga: Rp.40.000

SUBULUS SALAM (3Jilid)

Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, adalah kitab penjelasan hadits yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram.

Penulis: Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani
Penerbit: Darus Sunnah
SUBULUS SALAM (3Jilid)Detail Produk
Jilid 1 : 912 hal, Rp.155.000
Jilid 2 : 783 hal, Rp.132.000
Jilid 3 : 1040 hal, Rp.175.000
 
Berat : 3 kg

Harga: Rp.462.000

FIKIH THAHARAH

Penulis : Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin
Penerbit: Darus Sunnah

Cover : Hard Cover
Isi : 920 hal
FIKIH THAHARAHDetail Produk
Islam sangat memeperhatikan umatnya agara senantiasa bersih dan suci, baik secara lahir (hissi) maupun batin (ma’nawi). Dalam konsep Islam, bersuci dikenal dengan istilah thaharah. Secara bahasa, thaharah artinya bersih dan suci dari kotoran atau najis, baik bersifat hissi (yang dapat terlihat) seperti kencing atau lainnya, dan najis yang bersifat ma’nawi ( yang tidak kelihatan zatnya) seperti aib dan maksiat. Adapun menurut istilah, thaharah artinya bersih dari najis baik najis haqiqi, yaitu khabats (kotoran) atau najis hukmi. Thaharah haqiqi, yaitu suci pakaian, badan, dan tempat shalat dari najis. Sedangkan thaharah hukmi, yaitu suci dari anggota wudhu dari hadast, dan suci seluruh anggota zahir dari janabah (junub).


Buku yang ditulis Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini memberikan penejelasan tentang thaharah dan hal-hal yang terkait dengannya secara sistematis, detail, serta dilengkapi dengan faidah [intisari] dari setiap pembahasannya.
Semoga dengan hadirnya buku ini akan menghantarkan kita termasuk dalam golongan hamba-Nya yang selalu melaksanakan perintah-Nya dan berittiba’ [mengikuti] kepada sunnah-sunnah Rasul-Nya, terlebih dalam pelaksanaan thaharah yang merupakan salah satu pilar penting dalam Islam.
 
Berat : 1500 gram

Harga: Rp.180.000

Fatwa Fatwa Zakat

Penulis: Muhammad bin Shaleh al Utsaimin
Penerbit: Darus Sunnah


Zakat merupakan ibadah amaliyah (berkaitan dengan harta) yang Allah Ta-ala wajibkan kepada umat Islam sebagaimana tersebut dalam firman-Nya, ”Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka.” (QS. At-Taubah [9]: 103). Sebagai salah satu rukun Islam, zakat mempunyai kedudukan yang sangat agung.Di samping sebagai bentuk ibadah kepada Allah, zakat merupakan sarana pemerataan ekonomi umat Islam, pengikat kasih sayang antara orang kaya dan fakir miskin, dan juga membantu terciptanya kemaslahatan umat Islam. Hal ini tercermin dalam aturan-aturan zakat dan pengalokasiannya. Sudah sepatutnya bagi setiap muslim untuk mengetahui dan memahami permasalahan zakat. Sebab, masih ada sebagian umat Islam yang kurang memahami tentang hukum zakat dan permasalahan yang terkait dengannya.Hal ini tentu akan berpengaruh dalam praktek dan pelaksanaannya. Buku yang ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini berisi kumpulan fatwa, jawaban surat-surat, dan juga artikel tentang masalah zakat yang meliputi makna zakat, hukum dan pensyariatan zakat, waktu pembayaran zakat, zakat binatang ternak, zakat biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat fitrah, zakat perhiasan, zakat harta piutang, golongan yang berhak menerima zakat, sedekah sunnah, dan masalah terkait lainnya.Buku ini sangat tepat dan layak dijadikan rujukan dalam mengkaji masalah zakat. Pembahasannya sistematis, uraiannya jelas, dan hujjahnya sangat kuat karena setiap ulasan selalu merujuk kepada dalil Al-Quran dan As-Sunnah.

 
Berat : 1 kg

Harga: Rp.110.000

TRANSFER PAHALA

Penulis: Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah & Ibnu Qayyim al-Jauziyah
Penerbit: Griya Ilmu

Ukuran: 14 x 20.5 cm
Tebal: 212 hal.
Jenis: Soft Cover
TRANSFER PAHALADetail Produk
Sesungguhnya kematian seseorang menurut pandangan Islam merupakan akhir kehidupan di dunia ini, kemudian berpindah ke alam barzakh sebagai tempat penantian datangnya hari kebangkitan, namun alam barzakh tidaklah terputus secara keseluruhan dengan kehidupan dunia, karena hubungan antara orang-orang yang masih hidup dengan orang-orang telah wafat terus berlangsung. Orang-orang yang masih hidup dapat “mentransfer” (baca: mengirim), adapun orang-orang yang telah wafat menerimanya melalui catatan amal mereka.

Di antara ulama terbaik yang membahas tentang orang yang wafat dapat mengambil manfaat dari amalan orang yang masih hidup adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan murid andalannya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah . Dalam buku ini kedua ulama besar tersebut menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan kepada mereka.

Beberapa pembahasan yang ada dalam buku ini di antaranya adalah; tentang bacaan al-Qur`an untuk orang yang telah wafat, apakah pahalanya akan sampai kepada mereka atau tidak? Kemudian, apa hukum mengambil upah untuk itu? Lalu bagaimana hukumnya apabila keluarga yang telah wafat membuat makanan dan mengundang banyak orang? Di antara pertanyaan lainnya adalah; Bolehkah menghadiahkan pahala bacaan al-Qur`an untuk orang yang telah wafat? Apakah dibolehkan meniatkan puasa, shadaqah atau haji untuk orang yang telah wafat? Dan masih banyak lagi pertanyaan menarik lainnya yang akan terjawab dalam buku ini. Selamat membaca!

 
Berat : 400 gram

Harga: Rp.32.000

MAJELIS IBNUL JAUZI (2 Jilid)

Penulis: Abu Faraj Abdurrahman Ibnul Jauzi
Penerbit: Pustaka Azzam

Spec
Hardcover
Jilid 1: 824 halaman
Jilid 2: 560 halaman

Harga: Rp.322.000/set
Jilid 1 Rp. 191,000
Jilid 2 Rp.131,000
MAJELIS IBNUL JAUZI (2 Jilid)Detail Produk
Nama beliau adalah Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ubaidillah bin Abdillah bin Hadi bin Ahmad bin Muhammad bin Ja’far Al-Jauzi: Abu Al-Faraj, Al-Qurasyi At-Taimi Al-Bakri. Silsilah keturunannya bersambung sampai kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq ??? ???? ???. Dia menuturkan tentang silsilah keturunannya, “Dan ketahuilah bahwa kami termasuk anak cucu Abu Bakar Ash-Shiddiq".

Imam Ibnul Jauzi besar di kota Baghdad, telah mencari ilmu semenjak masih kecil. Karena itu beliau telah hafal al-Quran pada usia dini. Menimba ilmu hadits kepada Abu al-Fadhl bin Nashir al-Hanbali, seorang penghafal hadits yang tsiqah (terpecaya). Dia juga mempelajari berbagai macam ilmu kepada Ibnu Nashiruddin az-Zaghawani al-Hanbali, terutama sekali ilmu hadits, fikih, dan metodologi dakwah dengan lisan.

Kitab ini dalam judul aslinya berjudul At-Tabshirah, merupakan salah satu kitab yang cukup terkenal di kalangan penuntut ilmu. Dalam edisi terjemahan berjudul Majelis Ibnul Jauzi.

Imam Ibnu Jauzi adalah seorang ahli fikih, penasehat dan pakar pendidikan hati (tarbiyatun nufus). Majelis taklimnya dikenal dengan jama’ahnya yang berjumlah ribuan orang. Bahkan pernah sesak oleh ratusan ribu orang. Apabila acara taklimnya diadakan ba’da ashar, maka dari pagi jama’ahnya sudah memenuhi lokasi dan saling berebutan tempat. (Lihat: kitab Siyar A’lam Nubala oleh Imam Adz-Dzahabi 21/365 dan Dzail Thabaqat Hanabilah oleh Ibnu Rajab al-Hambali 1/399). Imam adz-Dzahabi menyebutnya sebagai tokoh yang ahli dalam memberi nasehat dan penuh kharisma. Kata-katanya penuh dengan nilai seni dan sastra yang tinggi.

Seorang Ulama yang lain yaitu al-Muwaffaq Abdul Lathif mengatakan dalam karyanya, “Ibnul Jauzi adalah orang yang paling lembut rupanya, manis sifat-sifatnya, bagus suaranya, gerak dan katanya berirama, enak humornya. Majelisnya dihadiri oleh seratus ribu orang atau lebih. Beliau tidak menyia-nyiakan sedikit pun dari waktunya, menulis dalam sehari sebanyak empat buku tulis. Beliau memiliki keterlibatan dalam semua ilmu, dan salah satu Ulama yang mumpuni dalam bidang tafsir, seorang hafizh di bidang hadits, pakar sejarah, dan beliau pun memiliki ilmu fikih yang memadai. Adapun sajak nasehat, maka beliau memiliki kemampuan yang kuat. Karenanya kitab ini bisa menjadi salah satu koleksi yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu. Selamat membaca...!

 
Berat : 2.5 kg

Harga: Rp.322.000

MINHAJUL MUSLIM - Konsep Hidup Ideal dalam Islam

Penulis : Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi
Penerbit: Darul Haq

Deskripsi : xliv + 1196 hal. (HC)
Ukuran : 16 x 24.5 cm
MINHAJUL MUSLIM - Konsep Hidup Ideal dalam IslamDetail Produk
Kesempurnaan Islam tergambar dalam aturannya yang lengkap atas berbagai aspek kehidupan manusia tanpa melewatkan perkara yang kecil maupun yang besar. Pembahasan mengenai akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah dapat kita temukan aturannya di dalam agama Islam. Hanya saja sedikit sekali orang yang mampu menggali nilai-nilai tersebut secara langsung dari dua sumber utama hukum Islam; al-Qur`an dan Sunnah Rasul Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam.

Namun demikian, tidak banyak dari para ulama yang menuangkannya secara lengkap dalam tulisan-tulisan mereka. Sering kali sebuah buku menjelaskan Islam hanya sebatas pada satu aspek saja, misalnya hanya aspek akidah atau fikih atau yang lainnya. Di sisi lain kita dapati sebuah buku membahas suatu permasalahan dalam tulisan yang panjang lebar bahkan hingga berjilid-jilid. Memang tidak mudah untuk menemukan satu karya tulis yang memberikan gambaran tentang ajaran Islam secara utuh dan menyeluruh namun ringkas.

Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan satu dari sedikit karya tulis dalam bentuk ringkas yang menggambarkan ajaran Islam secara menyeluruh. Ditulis oleh seorang ulama besar yang tinggal di kota Madinah Saudi Arabia yang hingga saat ini masih aktif memberikan kajian-kajian dan ceramah-ceramah ilmiah di Masjid Nabawi. Hampir seluruh aspek agama dijelaskan dalam buku ini dengan merujukkannya kepada al-Qur’an dan Hadits Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam.

Ditambah lagi, buku ini dikemas secara sistematis dengan gaya bahasa yang menarik dan mudah dipahami. Sehingga tidak heran jika buku ini telah dicetak berulang kali dalam edisi aslinya dan tersebar luas di banyak negara.

Oleh karena itu, tidak berlebihan apa yang dikatakan oleh penulis buku ini di dalam mukadimahnya pada cetakan pertama, bahwa buku ini merupakan panduan seorang muslim yang tidak layak jika tidak terdapat di dalam rumah setiap muslim.

Selamat membaca.
 
Berat : 1.5 kg

Harga: Rp.160.000

Talbis Iblis

Pengarang: Ibnul Jauzi
Penerbit: DARUS SUNNAH PRESS
Talbis IblisDetail Produk
Iblis menyatakan permusuhan kepada manusia secara terang – terangan dan akan terus mengganggu Adam beserta anak keturunannya hingga datangnya hari Kiamat. Permusuhan ini berawal sejak iblis diperintah oleh Alllah Ta’ala untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, bukan sujud sebagai bentuk ibadah. Iblis menolak dengan penuh kesombongan karena merasa lebih baik dan lebih utama dari Adam. Atas pengingkarannya ini, maka Allah melaknat dan mengusirnya dari surga, bahkan Allah mengusirnya dari kedudukannya yang tinggi bersama malaikat. Sejak hari itu, kemenangan silih berganti; kadang di pihak setan dan para pengikutnya, dan kadang berpihak kepada para kekasih Allah dan hamb – Nya.

Para ulama tergugah untuk menuliskan sejarah pertempuran berkepanjangan ini. Mereka mengarang kitab – kitab demi mengingatkan kaum muslimin agar tidak terperosok kedalam lubang –lubang jebakan Iblis, di antaranya adalah buku yang ada di hadapan pembaca ini, Talbis Iblis karya Ibnul Jauzi (w. 550 H)

Kitab Talbis Iblis ini diringkas, sekaligus dita’liq dan ditakhrij oleh Abu Al – Harist Ali Hasan Ali Abdul Hamid Al – Halabi Al – Atsari dengan judul Al – Muntaqa An – Nafis min Talbis Iblis Lil Iman Ibn Al – Jauzi. Dalam buku talbis iblis ini, penulis membuang sanad hadist secara keseluruhan, membuang hadist yang tidak shahih dan terulang dalam satu tema, mentakhrij hadist- hadist shahih secara ringkas, membuang kisah dan cerita yang tidak banyak berfaidah, serta member catatan dan penjelasan yang dianggap perlu.

Banyak pelajaran penting yang bias kita dapatkan dari buku talbis iblis ini. Inilah yang hendak disampaikan penulis, agar setiap muslim mawas diri dari perangkap setan dengan berbagai macam tipu dayanya.
 
Berat : 1.3 kg

Harga: Rp.132.000

ENSIKLOPEDI HADITS QUDSI DAN PENJELASANNYA

Pensyarah :
-Imam Al Qasthalani
-Imam Nawawi

Penerbit : Pustaka As Sunnah
ENSIKLOPEDI HADITS QUDSI DAN PENJELASANNYADetail Produk
Hadits Qudsi adalah hadits yang maknanya dari Allah Suhanallahu wa ta'ala dan lafazhnya dari Nabi Shalallahu Alaihi wa Salam. Beda halnya dengan al-Qur'an dimana lafazh dan maknanya dari Allah Suhanallahu wa ta'ala.

Penjelasan hadits-hadits ini diambil dari syarah al-'Allamah al-Qasthalani dalam kitab shahih al-Bukhari dan al-imam an-Nawawi Rahimahullahu ta'ala dalam kitab Shahih Muslim dimana para hadits semasanya telah mengakui akan kredibilitasnya dan

keilmuanya juga generasi sesudahnya, karena ucapannya menjadi hujjah yang kuat dan dapat membungkam para lawannya.

Dalam kitab Ensiklopedi Hadits Qudsi dan Penjelasannya ini memuat berbagai macam permasalahan dalam syariat ini, baik itu aqidah, Muamalat, ibadah, jihad, zakat, puasa dan kajian-kajian menarik lainnya yang dinukil dari kitab-kitab rujukan yaitu Kitab al-Muwaththa' Imam Malik, Shahih Imam Bukhari, Shahih Imam Muslim, Jami' Imam at-Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan an-Nasa'I dan Sunan Ibnu Majah.?
 
Berat : 2 kg

Harga: Rp.215.500

Kumpulan Khutbah As-Sudais Imam Masjidil Haram

Penyusun: Dr. ‘Abdurrahman as-Sudais
Penerbit: Griya Ilmu

Spec:
Ukuran: 15.5 x 24 cm
Tebal: 788 hal.
Jenis: Hard Cover
Kumpulan Khutbah As-Sudais Imam Masjidil HaramDetail Produk
Di antara keistimewaan Islam, ia memiliki syi’ar (tanda-tanda peribadahan) dan masy’ar (tempat-tempat peribadahan), juga kebaikan dan berbagai keutamaan lainnya, seperti keistimewaan ‘Hari Jumat’ dengan syi’ar yang agung, yaitu ‘khutbah’.

Tak dapat dipungkiri bahwa khutbah dalam syari’at Islam memiliki kedudukan yang tinggi lagi agung. Allah Ta’ala berfirman:

“Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal shalih dan berkata, ‘Sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim (yang berserah diri)?’” (QS.Fushshilat: 33)

Penyusun kitab ini, Syaikh Dr. Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi, menyimpulkan, yang dimaksud khutbah adalah “Rangkuman dan pilihan kata-kata yang mengandung keteraturan susunan, keindahan untaian kalimat, memiliki kekuatan untuk mempengaruhi manusia dalam rangka menyeru dan mengajak mereka kepada kebaikan, serta mencegah kemunkaran, sesuai dengan tujuan dan hukum-hukum Islam demi kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat.”

Inilah kitab berisi kumpulan khutbah beliau yang disusun berdasarkan tema, yaitu Al-Quranul Karim, Ilmu dan Ulama, Aqidah, Sunnah dan Sirah, Ibadah, Mu’amalah, Akhlak, Problematika Sosial, Tragedi Kaum Muslimin dan Problematikanya, Khutbah Hari Raya, Khutbah Istisqa, dan Tema-Tema Beragam. Semoga bermanfaat.


 
Berat : 1.2 kg

Harga: Rp.140.000

Sale / Discount - Syarah SHAHIH AL-BUKHARI (10 Jilid)


Penulis : Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin
Penerbit: Darus Sunnah
Syarah SHAHIH AL-BUKHARI (10 Jilid)Detail Produk
Bismillah,
Syarah Shahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin merupakan Syarah Shahih Al-Bukhari yang ditulis oleh ulama hadits di era sekarang. Sitematika kitab ini lebih ringkas dari Syarah kitab Shahih Al-Bukhari yang ma’ruf di kalangan umat Islam, Fath Al-Bari Syarah Shahih Al-Bukhari karya Al-Imam Al-Hafiz Muhammad bin Hajar Al-Atsqalani Al –Misri (w 852 H).

Alhamdulillah saat ini Penerbit Darussunnah telah lengkap menerbitkan kitab Syarah Shahih Bukhari karya Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin ini sebanyak 10 Jilid yang terbagi dalam 2 Box Exclusive.

Box Pertama terdiri dari Syarah Shahih Bukhari Jilid 1 – 5
Box Kedua terdiri dari Syarah Shahih Bukhari Jilid 6 – 10

Semoga dengan ini semua dapat menambah wawasan umat muslim dalam mempelajari, memahami serta dapat mengamalkan hadits-hadits Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari.
 
Berat : 10 kg

Harga: Rp.1.800.000
Harga: Rp.1.530.000
Hemat: Rp.270.000

Ringkasan Shahih Muslim

Penulis: Imam Al-Hammam Abu Muhammad Abdul ‘Adzhim bin Abdul QawiAl-Mundziri

Penerbit: INSAN KAMIL

Ukuran: 19,5 x 26,5 cm
Isi: 1044 halaman
Ringkasan Shahih MuslimDetail Produk
Kitab Shahih Muslim adalah salah satu kitab kumpulan hadits rujukari utama didalam Islam setelah Al-Qur’an. Meski telah dikumpulkan dan disusun oleh Imam Muslim sejak ribuan tahuri yang lalu, kitab yang fenomenal ini tak pernah lekang termakan zaman. Hal ini disebabkan, semua hadits yang tercantum di dalamnya sudah dipastikan mendapat derajat shahih.

Adapun buku yang kini berada di hadapan Anda ini adaTalr versi ringkasannya. Kitab ini diringkas oleh Imam Al-Hammam Abu Muhammad Abdul ‘Adzhim bin Abdul QawiAl-Mundziri kemudian ditahqiq oleh Syaikh Ahmad Ali Sulaiman. Kelebihan dari kitab ini bahwa pentahqiqkan deng^n mentakhrij ayat serta mentakhkiqnya kepada kitab Shahih Bukhari dan sumber hadits dalam Shahih Muslim. Selain itu, beliau menguatkan hadits-hadits dalam kitab ini dengan kitab Syarah Shahih Muslim karya Imam An-Nawawi.

Dikarenakan hadir dalam versi ringkasan, kitab ini menjadi lebih mudah dipahami. Selain itu, ketika hendak mencari salah satu hadits kita tak perlu bersusah payah merujuknya. Akhirnya, dengan hadirnya buku ini semoga bisa melengkapi khazanah ilmu hadits Anda.
 
Berat : 1.3 kg

Harga: Rp.150.000

150 Tanya Jawab Seputar Anak Muslim

Penyusun: Yahya bin Sa’id Alu Syalwan
Penerbit: Griya Ilmu

Kumpulan Fatwa:
- Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdillah bin Baaz,
- Syaikh Muhammad bin Shalih al-’Utsaimin,
- Syaikh ‘Abdullah bin ‘Abdirrahman bin Jibrin,
- Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan &
- Al-Lajnah ad-Da`imah lil Buhuts al-’Ilmiah wal Ifta`.

Ukuran: 15.5 x 24 cm
Tebal: 224 hal.
Jenis: Soft Cover
150 Tanya Jawab Seputar Anak MuslimDetail Produk
Anak adalah amanah yang dititipkan Allah kepada orang tua. Sebagai amanah Allah, para orang tua berkewajiban menjaganya dan bertanggung jawab penuh dalam mengurusnya. Mereka wajib memperhatikan segala hal yang berkaitan dengan masalah anak, baik dalam urusan dunia terlebih lagi agamanya.

Dalam konteks inilah banyak orang tua yang masih belum memahami bagaimana mengemban tanggung jawab terhadap anak yang dititipkan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hukum-hukum agama. Buku ini sangat layak untuk dibaca oleh setiap Muslim, khususnya bagi para orang tua, pendidik dan siapa saja yang ingin melaksanakan kewajibannya secara sungguh-sungguh dalam mendidik anak.

Sejumlah ulama besar, baik secara individu maupun tergabung dalam Komite Tetap untuk Penelitian dan Fatwa, telah banyak menyumbangkan ijtihad atau nasihatnya dalam masalah yang berkaitan dengan anak, mulai dari pembahasan aqidah, fiqih, akhlak, pendidikan hingga masalah yang lebih kompleks seperti hukum saudara susuan, hak asuh anak dan yang lainnya. Ribuan pertanyaan ditujukan kepada mereka, dan fatwa pun tercecer di mana-mana sehingga perlu disusun untuk memudahkan pencarian jika diperlukan.

Dengan kejelian dan penuh perhitungan, penyusun kitab ini menyodorkan buah karyanya yang mengumpulkan fatwa-fatwa para alim dan menyatukannya dalam sebuah tulisan untuk memudahkan para pembaca, sehingga tidak perlu lagi membuka kitab-kitab fatwa dari berbagai rujukan. Semoga buku ini bermanfaat bagi kaum muslimin. Selamat membaca!
 
Berat : 0.5 kg

Harga: Rp.38.000

Bunga Rampai Rukun Islam (Paket box exclusive: 5 buku)

Penulis: Syaikh Al-Albani, Syaikh bin Baz,Syaikh Al-Jibrin, et.al.

Penerbit: Griya Ilmu

Ukuran: 14 x 20.5 cm
Tebal: 210-283 hal.
Jenis: Exclusive Box, Soft Cover

1 Box isi 5 buku:

- Makna Dua Kalimat Syahadat
- Sifat Shalat Nabi
- Zakat
- Puasa
- Haji
-
Bunga Rampai Rukun Islam (Paket box exclusive: 5 buku)Detail Produk
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah ditanya oleh Jibril ‘Alaihis salam, “Wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam.” Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada ilah (sembahan) yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah; mendirikan shalat; menunaikan zakat; puasa pada bulan Ramadhan; dan melaksanakan haji bagi siapa yang mampu melaksanakannya.” (HR. Muslim) Inilah hadits tentang Rukun Islam.

Berpijak dengan hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak disebut Muslim apabila ia belum menunaikan Rukun Islam yang lima tersebut.

Penjelasan mengenai masing-masing Rukun Islam mutlak dibutuhkan agar pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai salah satu syarat diterimanya ibadah.

Semoga kehadiran “Bunga Rampai Rukun Islam” ini dapat menunjang kebutuhan tersebut. Selamat membaca.
 
Berat : 0.8 kg

Harga: Rp.145.000

Shahih Jami' Ash-Shaghir 4

Penulis: M.Nashiruddin Al Albani
Penerbit: Pustaka Azzam

Isi: 880 halaman
 
Berat : 1.6 kg

Harga: Rp.173.000

Shahih Jami' Ash-Shaghir 3

Penulis: M.Nashiruddin Al Albani
Penerbit: Pustaka Azzam

Isi: 920 halaman
 
Berat : 1.7 kg

Harga: Rp.189.000

Shahih Jami' Ash-Shaghir 1

Penulis: M.Nashiruddin Al Albani
Penerbit: Pustaka Azzam

Isi: 652 halaman
Shahih Jami\Detail Produk
PEMBAHASAN DALAM KITAB JAMI’ ASH-SHAGHIR JIL. 1

Mukadimah yang terdiri dari enam manfaat penting

Kitab Ziyadah Al Jaami’ Ash-Shaghir

Catatan

Indek nama-nama kitab karya Syaikh Albani

Kode-kode yang digunakan dalam kitab ini

Huruf Alif

Pembahasan lengkap.
 
Berat : 1 kg

Harga: Rp.121.000

Shahih Hadits Qudsi

Penulis: Syaikh Musthafa al-Adawy
Penerbit: Darul Haq

Dimensi: 14.5 x 21.5 cm
Sampul: Soft Cover

Shahih Hadits QudsiDetail Produk
Buku ini memuat tema-tema penting yang bermuara dari Firman-firman Allah yang tercantum dalam wahyu kedua setelah al-Qur'an:

Cara pencatatan kebaikan dan keburukan,

Neraka bagi orang yang rusak hatinya,

Dikeluarkannya ahli Tauhid dari neraka,

Tanda cinta Allah kepada hamba-Nya,

Dosa orang yang memusuhi para kekasih ALlah,

Surga dipagari dengan hal-hal yang tidak disukai dan Neraka dipagari dengan hal-hal yang menyenangkan,

Ahli surga yang terendah dan tertinggi,

Ahli surga yang terakhir masuk surga,

Kaum mukminin melihat Tuhan mereka di akhirat,

Yang pertama kali diciptakan Allah,

Larangan membunuh semut,

Tanda-tanda hari kiamat, dan

masih ada tema-tema penting lainnya.

 
Berat : 300 gram

Harga: Rp.30.000

Paket Buku Tuntunan Anak Muslim

Edisi Buku Anak BERGAMBAR & FULL COLOUR, Insya Allah mudah dipahami dan enak dibaca

Berisi 8 Judul buku:

1. Belajar Mudah RUKUN IMAN
2. Belajar Mudah RUKUN ISLAM
3. Tuntunan HAFALAN HADITS
4. Tata Cara SHALAT & WUDHU' NABI
5. Tuntunan DO'A HARIAN
6. DZIKIR PAGI & PETANG
7. Tuntunan Hafalan JUZ 'AMMA jilid 1
8. Tuntunan Hafalan JUZ 'AMMA jilid 2

Penyusun: Tim Pustaka Ibnu Umar
Penerbit: Pustaka Ibnu Umar
Ukuran buku: 10.5 x 14.5 cm
Halaman: 64 halaman / buku
 
Berat : 500 gram

Harga: Rp.110.000

Buku Anak - Dzikir Pagi & Petang

Penulis : Syaikh Sa’id bin ‘Ali bin Wahf al-Qahthani
Penerbit: Pustaka Ibnu Umar

Ukuran : 10,5 x 14,5
Ketebalan : 64 hal
Buku Anak - Dzikir Pagi & PetangDetail Produk
Wahai Anaku, dalam agama Islam yang kita cintai, perkara do'a & dzikir adalah merupakan perkara paling penting, oleh karenanya menjadi kewajiban kita mempelajari bacaannya, dan alangkah baiknya jika dzikir-dzikir tersebut engkau hafalkan dan amalkan untuk bekal kalian hingga dihari tua.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pemahaman yang benar dan mudah sehingga dapat melaksanakannya dengan sempurna, Aamiin.
 
Berat : 100 gram

Harga: Rp.14.000

Panduan Manasik Haji dan Umrah berdasarkan al-Qur-an dan as-Sunnah dan Pemahaman as-Shalafush Shalih

Penulis : Yazid bin Abdul Qadir Jawas & Mubarak bin Mahfudh Bamuallim, Lc
Penerbit: Pustaka Imam Asy-Syafi'i


Ukuran: 11 X 19cm
Kover: Hard
Halaman: 232 halaman


Panduan Manasik Haji dan Umrah berdasarkan al-Qur-an dan as-Sunnah dan Pemahaman as-Shalafush ShalihDetail Produk
"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup melakukan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam." (QS. Ali Imran : 97)
 
Berat : 300 gram

Harga: Rp.60.000

Fatwa-Fatwa Haji & Umrah (Plus Gambar)

Penulis : Muhammad bin 'Abdul 'Aziz al-Musnad
Penerbit: Pustaka Imam Asy-Syafi'i

Ukuran: 11 X 19cm
Kover: Hard
Halaman: 455/BW
Fatwa-Fatwa Haji & Umrah (Plus Gambar)Detail Produk
Buku ini berisi Kumpulan Fatwa tentang pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang dihimpun dari tiga tokoh yang tidak asing lagi di dunia Islam, yaitu Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz, Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, dan Syaikh ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman al-Jibrin. Selain itu, juga dihimpun dari Dewan Ulama Besar dan Komite Tetap untuk Fatwa Saudi Arabia.

Fatwa-fatwa ini disajikan dalam bentuk tanya jawab sehingga materinya lebih realistis dan praktis karena berdasarkan pengalaman hidup penanya.

Seyogianya ummat Islam yang hendak menunaikan ibadah haji, umrah, dan berziarah ke Masjid Nabawi mengetahui dan memahami keutamaan dan adab-adab ibadah yang mulia tersebut, sebagaimana diterangkan pada risalah ini dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga mudah untuk dijadikan referensi.
 
Berat : 500 gram

Harga: Rp.50.000

Pages: 1 2 3 4 5