===== SELAMAT BERBELANJA DI RUMAH MUSLIM - SEMOGA BERKAH =====


The Shop

LoadingUpdating...
Fiqih & Ibadah

 

Apa Kata Imam Syafi'i Tentang SHAF SHALAT Berjamaah?

Penulis: Ibnu Saini Bin Muhammad Bin Musa

Muraja'ah: Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat
Penerbit: Mu'awiyah

Apa Kata Imam Syafi\Detail Produk
Madzhab Imam Syafi'i begitu santernya diakui oleh kaum muslimin Indonesia, tapi sayangnya sedikit sekali diantara mereka yang mengikuti madzhab tersebut berdasarkan ilmu yang benar. Ambil satu contoh bagaimana mereka telah meninggalkan salah satu Sunnah Nabi SAW yang agung dalam hal meluruskan dan merapatkan shaf dengan merapatkan bahu dan kaki dalam shaf berjamaah, dan hal ini merupakan salah satu Sunnah yang ditetapkan dan dihidupkan oleh IMAM SYAFI'I DAN PARA ULAMA sYAFI'IYAH, SEPERTI imam Ghazali, Sirazi, Nawawi, Zakariya al Anshari, Ibnu Hajar al-Haitami, pengarang kitab Hasyiyah I'anatuth Thalibin dan yang lainnya, semua itu berdasarkan dalil-dalil as Sunnah yang SAH.

Risalah yang satu ini berusaha untuk mengungkapkan masalah di atas dari kitab-kitab para Imam tersebut, pastinya berdasarkan dalil=dalil dari Sunnah yang sah dan apa yang telah dipraktekkan oleh para Khulafaa-ur Rasyidin.
Mudah-nudahan risalah ini juga dapat menjadi hujjah bagi para pecinta Rasulullah SAW di dalam menghidupkan dan mengamalkan Sunnah beliau SAW.

 
Berat : 75 gram

Harga: Rp.13.000

Tuntunan Praktis Shalat Berjama'ah

Penulis: Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah
Penerbit: Pustaka Ibnu Umar
Tuntunan Praktis Shalat Berjama\Detail Produk
Buku ini adalah ringkasan dari 'Kitab Shahiihu Fiqis Sunnah' yang ditulis oleh Syaikh abu malik Kamal bab Shalaatul Jamaa'ah. 
Berat : 50 gram

Harga: Rp.6.000

Panduan Praktis Shalat Istikharah

Penulis: Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah
Penerbit: Pustaka Ibnu Umar
Panduan Praktis Shalat IstikharahDetail Produk
Istikharah adalah sarana yang sempurna untuk meraih kesuksesan segala urusan bagi siapapun dari kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat.
Dengan izin Allah SWT, manakala seorang hamba membanyakkan istikharah, lalu ia melihat buahnya - berupa tercapainya berbagai kebaikan yang banyak, atau dijauhkan dari berbagai keburukan, dan keadaannya semakin bertambah baik - maka hatinya akan terkait dengan istikharah.

Buku ini diterjemahkan dan diringkas dari sebuah karya yang tepat untuk menghantarkan kita kepada pemahaman yang lurus tentang isttikharah dalam syari'at Islam yang suci.

 
Berat : 50 gram

Harga: Rp.6.000

Zakat & Cara Praktis Menghitungnya

Penulis: Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah
Penerbit: Pustaka Ibnu Umar

Zakat & Cara Praktis MenghitungnyaDetail Produk
Tunaikanlah zakat hartamu sebelum harta itu berpisah darimu, atau kamu yang berpisah darinya, lalu harta itu diperebutkan ahli warismu.
Di dunia ini Anda hanyalah seorang kelana, sedangkan harta pun hanyalah titipan belaka. Dan Anda tidak tahu, kapan harta itu pergi, dan kapan Anda kembali kehadirat-Nya. Sedangkan zakat apabila telah menjadi kewajiban bagi Anda, maka selamanya akan menjadi tanggungan Anda, sebelum zakat itu benar-benar Anda tunaikan.

 
Berat : 60 gram

Harga: Rp.9.000

Panduan Shalat bagi Orang Sakit

Penulis: Sa'id B.'Ali B. Wahf Al-Qahthani
Penerbit: Pustaka Ibnu Umar

Panduan Shalat bagi Orang SakitDetail Produk
Sungguh kita merasa prihatin kepada sebagian kaum muslimin yang belum mengetahui bagaimana melaksanakan kewajiban-kewajiban selama ia sakit, tidak jarang yang dengan mudahnya mereka meninggalkan kewajiban pokok, yakni shalat!

Buku kecil ini Insya Allah kaya dengan tema-tema yang berkaitan seputar apa yang diperlukan oleh orang-orang yang sedang sakit, baik tata cara wudhu'nya, shalatnya, kemudahannya, ganjaran besar yang akan diberikannya dan khabar gembira yang akan diterimanya

 
Berat : 50 gram

Harga: Rp.8.000

Riyadhus Shalihin- Penerbit Akbar

Penulis: Imam Nawawi
Takhrij Hadis: Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani
Tahqiq: Syaikh Muhammad Shaleh Al-Utsaimin
Penerbit: Akbar

Riyadhus Shalihin- Penerbit AkbarDetail Produk
Isi: 640 + 30 halaman

Dunia adalah negeri yang fana. Ia hanyalah tempat singgah dan transit sesaat, bukan tempat tinggal yang kekal abadi. Itulah sebabnya penduduk dunia yang paling pintar dan mawas diri adalah orang-orang yang tekun beribadah kepada Allah SWT sebagai bekal menuju negeri akhirat yang kekal abadi.

Jalan yang paling benar dan yang paling baik untuk menuju Allah dan kehidupan akhirat adalah mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW, seorang makhluk yang paling utama dan mulia sepanjang jaman.

Imam Nawawi merupakan salah satu figur ulama yang memberikan perhatian serius dalam berkhidmat kepada sunnah beliau yang suci dan menuntun umat Islam kepadanya.


 
Berat : 1250 gram

Harga: Rp.165.000

Panduan Praktis 'AQIQAH Berdasarkan al-Qur-an dan as-Sunnah

Penulis: Abu Muhammad Ibnu Shalih b.Hasbullah
Penerbit: Pustaka Ibnu Umar

Panduan Praktis \Detail Produk
Diantara hikmah 'aqiqah:
- Menghidupkan sunnah Nabi SAW
- Agar bayi terpelihara dari syaitan
- Bersyukur atas karunia anak
- Memberikan manfaat kepada si anak, sebagaimana ia pun akan mendapat manfaat dari do'a ibu bapaknya
- Dll

 
Berat : 50 gram

Harga: Rp.8.000

52 Persoalan Sekitar Hukum Haid

Penulis: Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin
Penerbit: Darul Haq

52 Persoalan Sekitar Hukum HaidDetail Produk
Buku ini perlu dikoleksi oleh setiap wanita muslimah, karena berisi petunjuk hukum-hukum yang berkaitan dengan haid yang patut diketahui.

 
Berat : 50 gram

Harga: Rp.7.000

Tuntunan Praktis Ta'ziyah & Ziarah Kubur

Penulis: Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah
Penerbit: Pustaka Ibnu Umar

Tuntunan Praktis Ta\Detail Produk
Buku saku ini, semoga membantu Anda untuk mengikuti Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam dalam mempraktekkan ta'ziyah dan ziarah kubur

 
Berat : 50 gram

Harga: Rp.8.000

Sifat Wudhu Nabi

Penulis: Syaikh 'Abdullah b.'Abdurrahman al-Jibrin
Penerbit: Pustaka Ibnu Umar

Sifat Wudhu NabiDetail Produk
"Tidak akan diterima shalat salah seorang di antara kalian apabila ia berhadats, hingga ia berwudhu'." (HR.Al-Bukhari)

Buku saku praktis dan lengkap, disertai gambar tata cara wudhu'

 
Berat : 50 gram

Harga: Rp.7.000

Sifat Shalat Nabi (buku saku)

Penulis: Syaikh 'Abdullah b.'Abdurrahman al-Jibrin
Penerbit: Pustaka Ibnu Umar

Sifat Shalat Nabi (buku saku)Detail Produk
"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat."

Buku Saku praktis dan lengkap disertai Dzikir Seusai Shalat

 
Berat : 50 gram

Harga: Rp.7.000

Sifat Puasa Nabi

Penulis: DR.'Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi
Penerbit: Media Tarbiyah

Sifat Puasa NabiDetail Produk
Puasa adalah salah satu ibadah yang agung dalam Islam. Bahkan, ibadah puasa menduduki pilar keempat dalam rangkaian 5 Rukun Islam.
Oleh karena itu, mengetahui tentang Sifat Puasa Nabi SAW secara terperinci adalah mutlak bagi setiap mukmin dan mukminah.

 
Berat : 100 gram

Harga: Rp.10.000

Tuntunan Praktis Puasa, Tarawih, I'tikaf, Lailatul Qadar & Zakat Fitrah

Penulis: Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah
Penerbit: Pustaka Ibnu Umar

Tuntunan Praktis Puasa, Tarawih, I\Detail Produk
Diantara amal-amal shalih yang berkaitan erat dengan Puasa adalah shalat Tarawih, I'tikaf, menghidupkan Lailatul Qadar, dan Zakat Fitrah 
Berat : 50 gram

Harga: Rp.8.000

Pages: 1 2 3 4 5