===== SELAMAT BERBELANJA DI RUMAH MUSLIM - SEMOGA BERKAH =====


The Shop

LoadingUpdating...
Sahabat & Kisah Teladan

 

Perjalanan Empat Khalifah Rasul Yang Agung

Judul Asal: al-Bidayah wa an-Nihayah
Penulis: al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah (Wafat: 774H)

Penerbit: Darul Haq
Perjalanan Empat Khalifah Rasul Yang AgungDetail Produk
Deskripsi : xxii + 736 hal. (HC)
Ukuran : 17 cm x 24,5 cm

Benarkah Khalifah Pertama Abu Bakar ash-Shiddiq radhiallaahu anhu diracun hingga menyebabkan kematian beliau?

Benarkah penyebab Umar bin al-Khattab radhiallaahu anhu mencopot Khalid bin al-Walid radhiallaahu anhu dari jabatannya sebagai panglima pasukan karena adanya intrik pribadi antara keduanya?

Benarkah isu-isu tendensius yang menyebutkan bahwa Utsman bin Affan radhiallaahu anhu lebih mengutamakan karib kerabat untuk memegang jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan seperti yang dituduhkan sebagian orang?

Apa yang melatarbelakangi peperangan Jamal yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib radhiallaahu anhu dengan az-Zubair, Thalhah dan Aisyah radhiallaahu anha?

Dan apa pula yang melatarbelakangi peperangan antara Ali bin Abi Thalib radhiallaahu anhu dengan Mu’awiyah radhiallaahu anhu di Shiffih?

Benarkah isu yang menyebutkan bahwa al-Hasan bin Ali radhiallaahu anhu diracun oleh Mu’awiyah radhiallaahu anhu hingga menyebabkan kematiannya?

Begitu banyak isu-isu kontroverisonal yang disebutkan dalam buku-buku sejarah, namun banyak yang perlu diluruskan. Yang disebutkan di atas hanyalah sebagian kecil dair penyimpangan sejarah. Sementara, sejuta pertanyaan lain masih mengelayut dalam benak menuntut sebuah jawaban. Di manakah jawabannya?

Buku yang hadir di hadapan pembaca ini memberikan jawabannya. Dipetik dari buku al-Bidayah wan Nihayah, sebuah karya monumental seorang ulama besar yang tidak asing lagi; al-Hafizh Imaduddin Abul Fida’ Ismail bin Umar bin Katsir yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Katsir. Dalam buku ini pembaca dapat membaca sejarah Khulafa’ur Rasyidin dan dapat menyaksikan masa-masa keemasan Islam yang disajikan secara apik oleh Dr. Muhammad bin Shamil as-Sulami. Mudah-mudahan kehadiran buku ini dapat meluruskan sejarah-sejarah yang banyak diselewengkan oleh tangan-tangan jahil.


 
Berat : 1.8 kg

Harga: Rp.125.000

Istri-Istri Para Nabi

Penulis: Ahmad Khalil Jam'ah
Syaikh Muhammad bin Yusuf Ad-Dimasyqi
Penerbit: Darul Falah

Istri-Istri Para NabiDetail Produk
Hard Cover
Ukuran: 24,5 x 15 x 3 cm
Isi: 540 Halaman

Petualangan buku ini bersama istri-istri para nabi di aspek spiritual mereka yang bersinar, perilaku amaliah mereka sehari-hari, dan perbuatan baik mereka yang menarik hati dan menawan jiwa, karena amal perbuatan mereka mempunyai pengaruh kuat, aspek-aspek yang mampu mengadakan perubahan, dan meninggalkan cap jelas bagi orang yang mempunyai mata.

Sejak dulu kala, wanita mempunyai peran yang tidak bisa dipandang sebelah mata, apalagi dilupakan, terutama jika ada pihak yang mengasuhnya dan membawanya kepada kebenaran dengan pendidikan dan pembinaan yang baik. Dari hasil pembinaan tersebut, keluarlah wanita yang mampu memberi buah yang teramat ranum dan pohon-pohonnya menaungi alam semesta dengan kedamaian dan kebaikan.

Inilah Hajar, ia wanita teladan dalam akhlaknya yang baik dan perilakunya yang indah. Ia mendidik anaknya, Nabi Ismail dan mengasuhnya sejak kecil sampai dewasa, hingga akhirnya Nabi Ismail menjadi orang yang mampu mendaki di tangga kehidupan. Siapa saja yang membuka lembaran hidup Nabi Ismail Alahis-Salam, ia pasti mendapat kehidupan yang sarat dengan aroma wangi dan parfum harum. Kehidupan Nabi Ismail Alahis Salam menegaskan bahwa beliau adalah orang laki-laki dengan segala makna laki-laki itu sendiri. Beliau sabar terhadap segala musibah dan cobaan yang datang kepada beliau, ridha dengan qadha' dan takdir Allah. Beliau tanaman baik milik dari ibu yang juga baik.

Kepada orang-orang yang mencari kebahagiaan hakiki dan orang-orang yang mendambakan kedamaian dan ketentraman, buku ini mempersembahkan biografi istri-istri para nabi dalam bentuk cerita, agar mereka tahu kebahagiaan itu ada pada iman dan bahwa mata air kesenangan itu memancar dari hati manusia itu sendiri ketika mereka kembali kepada fitrahnya, menjawab seruan tinggi, dan tujuan terakhir menjadi jelas baginya, kemudian ia menyelamatkan diri dari kubangan kebingungan dan kekalutan, sebab ia telah damai dengan Allah dan berinteraksi dengan para nabi. Ya, tiba-tiba ia lahir kembali dengan keyakinan dan menjadi orang Mukmin yang ridha kepada dirinya sendiri dan Allah.


 
Berat : 1 kg

Harga: Rp.75.000

Khadijah

KHADIJAH The True Love Story of Muhammad

Penulis: Abdul Mun'im Muhammad
Penerbit: Pena Pundi Aksara

KhadijahDetail Produk
Cover: Hard Cover
Ukuran : 15.5 x 24 cm
Tebal : 374 Halaman

"Tak dapat dipungkiri, Khadijah, istri Rasulullah saw.,
merupakan sosok yang fenomenal. Bukan saja memiliki
perilaku yang mulia, Khadijah juga merupakan sosok
yang cerdas dengan ketabahan yang luar biasa.

Ia rela mengorbankan seluruh harta dan jiwanya
untuk dakwah Rasulullah. Dengan kematangan,
kebijaksanaan, dan integritas dirinya, Khadijah
menyokong, membangkitkan tekad, dan mengobarkan
semangat dakwah Rasulullah.

Jika ada wanita yang langsung menerima salam dari
Allah, maka Khadijah lah orangnya. Peristiwa itu
terjadi ketika Jibril mendatangi Rasulullah. Allah
menjaga diri Khadijah dari segala cela, sehingga
penduduk Mekah menjulukinya sebagai "wanita suci".

Khadijah pun menjadi wanita teristimewa bagi
Rasulullah. Rasulullah selalu menyebut-nyebut nama
Khadijah dan mengistimewakan teman-teman Khadijah,
walau hingga Khadijah wafat. Inilah kisah Khadijah,
cinta sejati Rasulullah.

Cakupan Isi Buku

1. Latar belakang kisah Khadijah

2. Perkenalan Khadijah dengan Muhammad

3. Pernikahan Khadijah dengan Muhammad

4. Seluk-beluk rumah tangga Khadijah

5. Kekuatan Khadijah dalam membantu Muhammad saw.

6. Keistimewaan Khadijah

7. Putra-putri Khadijah, baik hasil pernikahan dengan Muhammad saw. maupun dengan dua mendiang suami sebelumnya

8. Definisi Ahlul Bait


 
Berat : 630 gram

Harga: Rp.115.000

Produk ini habis terjual.

Aisyah

Judul Asli: Aisyah the True Beauty

Penulis: Sulaiman an-Nadawi
Penerbit: Pena Pundi Aksara
AisyahDetail Produk
hardcover, 468 halaman

Buku ini adalah karya Sulaiman an-Nadawi, ulama terkemuka dari Universiti Nadwatul Ulama. Beliau adalah guru kepada Syeikh Abul Hasan Ali al-Hasani an-Nadawi. Keistimewaan buku ini terletak pada kajiannya berkenaan pengetahuan serta sejarah hidup Aisyah Ummul Mukminin. Aisyah adalah sumber rujukan intelektual para sahabat terkemuka.


Sejarah mencatatkan, para sahabat banyak belajar berkenaan masalah agama dan hukum fikah daripada Aisyah. Ini kerana, pengetahuannya sangat luas dalam bidang itu. Aisyah menjadi sumber yang tidak diragukan dalam bidang ilmu pengetahuan, masalah agama serta Quran dan sunah. Di samping itu, beliau diketahui sangat berhati-hati semasa mengulas sebarang masalah peribadi. Di samping mengetahui banyak rahsia peribadi Nabi Muhammad, Aisyah juga mengisahkan banyak hadis yang didengarnya daripada beliau secara langsung.


Di dalam buku ini, Sulaiman an-Nadawi mengupas kehidupan Aisyah, kedudukannya dalam bidang hadis dan fikah, pengetahuan agamanya, pandangannya dalam masalah hidup seharian, ke-istimewaan dan karakter peribadinya, serta pengetahuannya yang mendalam berkenaan hukum Islam.


Selain itu, buku ini juga mengisahkan kecerdasan Aisyah, cintanya pada sunah Nabi Muhammad, cita-citanya dalam menerapkan sunah itu ke dalam hidup orang Islam daripada segala segi, baik bersifat peribadi mahupun daripada sudut sosial.


Saya menghargai usaha penterjemah dan penerbit yang meng-hasilkan buku dalam bentuk yang menarik dan menawan ini. Saya berdoa supaya Allah menerima amal baik semua pihak yang terlibat dalam menerbitkannya. Saya berharap buku ini dapat menjadi penyumbang kepada akademik dan keagamaan yang besar nilainya di dunia dan akhirat serta menambah himpunan khazanah kesusasteraan Islam. 
Berat : 800 gram

Harga: Rp.85.000

5 Khalifah Kebanggaan Islam

Penulis : Syaikh Khalid Muhammad Khalid
Penerbit : Akbar Media
5 Khalifah Kebanggaan IslamDetail Produk
Ukuran:19,5 x 26,5 cm
Isi: 400 hlm, HVS, Hard Cover, Lux

Resensi :

5 Khalifah Kebanggaan Islam
Sejarah Para Pemimpin Besar Islam, diantaranya :
- Abu Bakar ash-Shiddiq
- Umar bin Khathab
- Utsman bin Affan
- Ali bin Abu Thalib
- Umar bin Abdul Aziz


Buku “Best of the Best” ini tidak hanya mengupas lengkap biografi kehidupan mereka berlima, namun lebih dari itu mengupas dalam-dalam sisi-sisi kemanusiaan mereka yang agung. Yang takkan Anda temukan pada diri pemimpin-pemimpin lain selain mereka dari masa ke masa. Dan seluruh sumber kebijaksanaan manusia sejati sebagai pemimpin tak salah rasanya kami katakana ada di buku ini melalui diri mereka berlima.

Mereka berlima adalah pelayan umat manusia sekaligus umat Islam. Mereka telah menjual diri mereka kepada Allah untuk mengabdikan diri sepenuh kehidupan mereka sebagai pemimpin sekaligus pelayan umat. Berkorban demi kemajuan Islam tanpa berharap materi apapun dari perjuangan mereka, karena bagi mereka balasan sebenarnya hanya dari sisi Allah di akhirat kelak.

Kelima sosok pemimpin ini bukanlah politikus yang suka menebar janji palsu kepada rakyatnya, apalagi menipu mereka dan menyalahgunakan kekuasaan demi mengeruk harta kekayaan duniawi sebanyak-banyaknya, demi memperkaya diri mereka sendiri dan keluarganya, justru nasib 5 Khalifah ini tidak ada ubahnya seperti nasib rakyatnya yang paling miskin dan malang. Mereka nyaris tak memiliki harta benda apa-apa dalam jabatannya hingga mereka meletakkan kem

bali jabatannya kepada Allah, bahkan ketika bergaul dengan rakyatnya mereka terlihat seolah-olah bukan pemimpin, hanya pelayan bagi rakyatnya saking dekatnya mereka dengan rakyatnya sebagai manifestasi pengabdian mereka kepada Allah dan Nabi SAW.

Islam memiliki 5 Khalifah (pemimpin) terbaik yang dibanggakan sejarah dari masa ke masa. Kehadiran mereka adalah untuk meneruskan kembali ajaran Nabi SAW. Mereka adalah Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin Khathab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib dan Umar bin Abdul Aziz.

Islam adalah agama terakhir yang Allah turunkan di dunia ini, misinya adalah untuk memuliakan dan menyempurnakan akhlak manusia, cerminannya terlihat dari budi pekerti utusan-Nya Muhammad SAW dan para Khalifah setelahnya.


 
Berat : 750 gram

Harga: Rp.105.000

10 Pendekar Rasulullah SAW

Kesatria Islam yang Gagah Berani

Penulis: Asyraf Muhammad al-Wahsy
Penerbit: Gema Insani

10 Pendekar Rasulullah SAWDetail Produk
Membaca epos atau wiracarita selalu menjadi hal yang mengasyikkan. Di dalam cerita kepahlawanan ini terdapat inspirasi membangkitkan rasa perjuangan insan yang membacanya. Keberanian, ketulusan, dan pengorbanan adalah beberapa hal yang bisa didapatkan pada bacaan seperti ini.

Begitu pula dengan 10 Pendekar Rasulullah ini. Perjuangan dan pengorbanan para pejuang Islam ini menjadi 'lakon' yang amat menarik untuk dibaca. Kisah perjalanan hidup mereka dari sebelum memeluk Islam hingga saat terkahir mereka amat layak untuk diikuti.

Berikut kesatria Islam yang gagah berani itu:

- KHALID IBNUL WALID ('Pedang' Allah yang Tak Terkalahkan)

- AMRU IBNUL ASH (Pemimpin yang Cerdik)

- AL-MIQDAD BIN AMRU (Penunggang Kuda Pertama dalam Islam)

- ABU DUJANAH AL-ANSHARI (Syahid Taman Maut)

- HUDZAIFAH IBNUL YAMAAN (Kesatria yang Cerdas)

- AL'ALA' IBNUL HADHRAMI (Sang Penakluk Lautan)

- 'UQBAH BIN NAFI' (Penakluk Afrika)

- NU'MAN BIN MUQARRIN (Panglima Perang Nahawand)

- IKRIMAH BIN ABU JAHAL (Pahlawan yang Membaiat untuk Mati)

- AL-QA'QA' BIN AMRU ('Elang' Qadisiyah dan Penakluk Persia)

 
Berat : 850 gram

Harga: Rp.61.000

Biografi 60 Sahabat Nabi

Penulis: Khalid Muhammad Khalid
Penerbit: Ummul Qura
Bonus: CD Interaktif Biografi 60 Sahabat Nabi

Biografi 60 Sahabat NabiDetail Produk
Buku Rijalun haular Rasul ini memiliki beberapa keistimewaan, yang membuatnya semakin populer dan melekat di hati banyak orang, diantaranya:

- Ditulis dengan gaya sastra yang halus, sehingga dengan itu penulis mampu mentransfer cerita para sahabat kepada pembaca dengan pemaparan yang menarik dan tidak membosankan. Didukung pula dengan teknik bahasa yang piawai dalam pemilihan kalimat yang mampu mengaduk-aduk perasaan; seolah-olah pembacanya hidup bersama para tokoh yang agung tersebut, dari satu tokoh ke tokoh lainnya.

- Selain bahasanya yang lembut dan susunan katanya yang istimewa, buku ini menggunakan ungkapan yang jelas dan style yang memesona. Tiidak sulit bagi pembaca untuk memahaminya, seberapapun tingkat kepandaian atau wawasannya.

- Pemaparan buku ini memang dibatasi pada peristiwa-peristiwa terpenting dari kehidupan 60 sahabat dalam satu jilid saja. Hanya yang paling menonjol yang dimuat.

- Buku ini mampu menutup celah kekurangan tentang kisah-kisah para sahabat, yang selama ini tidak ditemukan di buku-buku Islam, karena penulisan sejarah pada umumnya tidak mampu menyatukan antara suatu kisah dan teknik penulisan modern, yang sesuai dengan konteks pembaca saat ini.

Beberapa faktor dan keistimewaan tersebut mampu membuat buku ini menempati posisi yang tinggi di hati kamu muslimin. Hampir bisa dipastikan tidak ada perpustakaan Timur Tengah yang nihil dari buku ini.

 
Berat : 800 gram

Harga: Rp.115.000

Kisah Nyata 25 NABI dan RASUL

Penulis: M.Faizi
Penerbit: Tera Insani
Kisah Nyata 25 NABI dan RASULDetail Produk
Cover: carton

Sinopsis:
Buku ini berisi tentang riwayat hidup dan kisah singkat 25 Nabi utusan Allah. Ke-25 nabi ini wajib diketahui oleh setiap orang muslim. Dua puluh lima orang rasul ini disebut di dalam Al-Qur'an.
Meskipun jumlah penyebutannya itu tidak sama satu sama lain.
Nah, kisah mereka inilah yang ditulis dalam buku ini.
Dari nabi Adam AS, nabi dan insan pertama di muka bumi, hingga Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir.

Jika ada yang wajib diketahui, berarti ada nabi-nabi yang tidak wajib diketahui, bukan? Betul sekali. Nabi Khidir, Nabi Syit, dan nabi Shamuil misalnya, adalah sebagian di antara ratusan banyak nabi yang tidak wajib diketahui. Meskipun, kisah mereka sering kali kita baca dalam kaitannya dengan nabi yang lain; Nabi Khidir di dalam kisah nabi Musa, Nabi Syit sebagai putra Nabi Adam, dan Nabi Shamuli di dalam kisah Nabi Daud

 
Berat : 400 gram

Harga: Rp.45.000

Produk ini habis terjual.

10 Sahabat yang Dijamin Masuk Surga

Penulis : Abdus Sattar Asy-Syaikh
Penerbit : Darus Sunnah
10 Sahabat yang Dijamin Masuk SurgaDetail Produk
Ukuran : xxxvi + 16 × 24,5 cm
Tebal : 964 hlm

Buku ini merangkum biografi 10 Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang dijamin masuk surga. Mereka adalah manusia terbaik di kalangan kaum Quraisy, sosok terbaik di kalangan pemeluk Islam generasi awal, terbaik di kalangan kaum muhajirin (yang hijrah ke Madinah), terbaik di kalangan pasukan perang Badar, terbaik di kalangan para pembai’at Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan pemuka umat ini baik di dunia maupun di akhirat.
Kesepuluh shahabat tersebut adalah Abu Bakar, Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Sa’id bin Zaid dan Sa’ad bin Abi Waqqash.

Semoga ketakwaan, kesalehan dan keteguhan yang dimiliki oleh para shahabat mulia ini dapat dijadikan teladan bagi umat islam khususnya generasi muda islam, sehingga kelak akan menghantarkan mereka menjadi generasi penerus Islam yang tangguh, tokoh kebanggaan dunia dan penghias lembaran sejarah sepanjang zaman.

 
Berat : 1340 gram

Harga: Rp.180.000

10 Sahabat Dijamin Surga

Penulis : Muhammad Ahmad 'Isa
Penerbit: Pustaka Imam Asy-Syafi'i

10 Sahabat Dijamin SurgaDetail Produk
Ukuran 15,5 X 23,5cm
Jumlah Halaman xvii+358 hlm B/W
Jenis Kertas HVS-NATURAL WHITE

Pada zaman yang miskin teladan ini, tatkala banyak manusia sudah menyimpang dari tuntunan ilahi dan tidak lagi bercermin dari diri Muslim sejati, ada baiknya sejenak kita hidup bersama para Sahabat Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam. Sebagai generasi terbaik—setelah para Nabi —keteguhan iman, kelurusan tauhid, kegigihan ibadah, ketulusan hati, keadilan sikap, dan kesabaran mental mereka patut dijadikan renungan-evaluasi objektif.

Buku ini lebih dari sekadar penuturan kisah sepuluh Sahabat yang dijamin masuk Surga. Ia memuat fakta sejarah yang pernah dilalui oleh:

1. Abu Bakar ash-Shiddiq

2. Umar bin Khatab

3. Ustman bin Affan

4. Ali bin Abi Thalib

5. Thalhah bin Ubaidillah

6. Zubair bin Awwam

7. Sa’ad bin Abi Waqas

8. Said bin Zaid

9. Abdurrahman bin Auf

10. Abu Ubaidah Abdullah bin al Jarh

radhiallaahu 'anhum.

Pembahasannya sarat dengan gambaran nyata tentang kepribadian, kemuliaan, kerja keras, dan manis pahit perjuangan hidup mereka yang nyaris sempurna serta begitu istimewa. Madrasah Nubuwah yang telah mendidik mereka hingga berhasil menjadikan hampir separuh belahan dunia ketika itu terjamah oleh kemuliaan Islam. Pembahasan-pembahasan di dalamnya tidak perlu diragukan karena mengacu kepada referensi-referensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Cerita-cerita liar yang beredar terkait beberapa orang di antara mereka juga diluruskan di sini.

Sebagai cermin hidup, buku ini menjadi sangat penting dimiliki setiap Muslim dalam meniti roda kehidupan yang semakin haus akan keteladanan rabbani. Melalui internalisasi nilai-nilai yang dikandungnya, setiap paragraf dalam buku ini akan membantu kita untuk terlahir kembali sebagai seorang Muslim yang patut menjadi teladan bagi sesamanya.

Selamat Membaca.?

 
Berat : 400 gram

Harga: Rp.60.000

Mu'awiyah Bin Abu Sufyan

Penulis: Dr. Ali Muhammad Ash-Shalabi
Penerbit: Darul Haq

Mu\Detail Produk
Tipe Penjilidan: Hard Cover
Tinggi: 24,00 cm
Lebar: 16,00 cm
Jumlah Halaman: 1076


Muawiyah bin Abu Sufyan

Mu'awiyah bin Abu Sufyan telah menjadi orang besar sejak Rasulullah masih hidup, yaitu sebagai salah seorang penulis wahyu. Di zaman kekhalifahan Abu Bakar, Mu'awiyah adalah salah seorang panglima penting dalam penaklukan Syam. Pada masa Umar, Mu'awiyah telah muncul menjadi sosok yang unggul hingga khalifah Umar menyerahkan Damaskus dan Ba'labak di bawah kepemimpinannya.

Dan di masa Utsman, Mu'awiyah meraih puncak pencapaian yang gemilang; berhasil menaklukkan banyak wilayah di Syam, salah satu pusat kekuatan Romawi paling kokoh ketika itu. Dan di masa itu pula, untuk pertama kali, umat Islam berhasil membentuk pasukan angkatan laut yang hebat, dan ini sekali lagi adalah jasa Mu'awiyah.

Tetapi ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, kenapa Mu'awiyah tidak mau berbai'at? Sikap Mu'awiyah ini kemudian memicu berbagai peristiwa besar: Perang Shiffin, peristiwa tahkim, munculnya Khawarij, munculnya agama Syi'ah; yang hingga kini semua itu terus menjadi bahan kajian menarik.

Buku ini, mengulas secara faktual disertai dengan analisa yang kuat, semua yang terjadi dalam kurun waktu itu, kasus demi kasus; sehingga berbagai peristiwa yang tampak bagaikan tumpukan peristiwa acak, dan fitnah tumpang tindih menjadi terurai dan terpetakan dengan jelas.

Di antara gerakan jihad yang dilakukan Mu'awiyah adalah menghadapi Romawi Byzantium yang berpusat di Konstantinopel, yang ketika itu adalah palang pintu benua Eropa. Dan yang paling spektakuler adalah keberhasilan Mu'awiyah menaklukkan Afrika Utara seluruhnya. Kemudian menaklukkan ke arah timur hingga mencapai Khurasan, Sijistan, dan negeri-negeri seberang sungai Jaihun (kini: Sungai Amu Darya).

Mu'awiyah telah mengabdikan hidupnya di jalan Allah selama empat puluh tahun; dua puluh tahun sebagai gubernur dan dua puluh tahun sebagai khalifah, yang sepanjang masa itu penuh dengan torehan jasa yang luar biasa bagi kaum Muslimin. Tetapi di akhir hidupnya, mengapa Mu'awiyah membai'at putranya, Yazid? Padahal kala itu masih banyak para sahabat hebat yang masih hidup.

Kemudian di zaman Yazid inilah cucu Nabi, al-Husain bin Ali terbunuh. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang bertanggung jawab? Lebih dari itu, apa sebenarnya yang menyebabkan hari terbunuhnya al-Husain diperingati oleh agama Syi'ah sebagai hari yang utama dalam agama mereka? Kemudian, jauh hari setelah al-Husain terbunuh, khurafat tersebar simpang siur, hingga tidak kurang dari enam kota besar di berbagai belahan bumi ini mengklaim bahwa kepala al-Husain radhiyallahu anhu dimakamkan di sana; di mana sebenarnya kepala al-Husain dimakamkan?

Buku ini adalah salah satu rujukan sejarah yang penting bagi kaum Muslimin. Dan ini adalah salah satu usaha kami untuk ikut mengurai sejarah yang telah dibuat kusut oleh para Orientalis dan Syi'ah.?


 
Berat : 1600 gram

Harga: Rp.159.000

Pages: 1 2